I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Tilbake til jobb etter lang sykmelding

Når en arbeidstaker er blitt sykmeldt, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren kommer tilbake til jobb. Arbeidsgiveren har ansvaret for å legge til rette for dette. Arbeidsgiveren skal også forebygge at nye arbeidsrelaterte sykefravær oppstår.
jon-tyson-7uPzmidQ4jI-unsplash
Case

Når hverdagen snus på hodet

maximize-2
Case

Alene om omsorgen

maximize-2
Case

Konen har demens

maximize-2
I Norge har vi i snitt 6,5% sykefravær. Arbeidsplassen utgjør ofte en viktig del av nettverket vårt og for de fleste vil det være av stor betydning for egen helse og trivsel å kunne stå i jobb. Pårørende som har vært sykmeldt i lengre tid er ofte sårbare når de begynner i jobb igjen, spesielt hvis grunnen til at de ble sykemeldt ikke er løst eller ferdig.

Gevinsten av å ha en velfungerende medarbeider tilbake i arbeid, vil komme både den pårørende, arbeidsplassen og samfunnet generelt til gode. Derfor er det viktig at arbeidsgiver og kollegaer har innsikt i hvordan man best kan møte den pårørende og tilrettelegge arbeidsoppgaver. Da kan veien tilbake til jobb gå raskere og oppleves mer skånsom.
 

Jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for mitt barn, men opplever at det ikke er så mange på jobben som tenker på hvordan min situasjon er og hvilken avlastning jeg kunne trenge.

«Når sant skal sies», Pårørendealliansen
 

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal lage rutiner, sammen med verneombudet og øvrige arbeidstakere, for å følge opp sykmeldte arbeidstakere. Ansatte skal gjøres kjent med innholdet i disse rutinene. Rutinene skal beskrive hva som skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva, når en arbeidstaker blir sykmeldt. Arbeidsgiver skal også finne gode kortsiktige og langsiktige løsninger sammen med arbeidstakeren, slik at arbeidstakeren skal kunne komme tilbake i jobb og bli værende i jobb.

Eksempler på tilretteleggingstiltak:

  • Tilpass krav og forventninger i dialog med den pårørende. Arbeidskapasiteten kan variere.
  • Endring av eller nye arbeidsoppgaver. Gi opplæring ved behov.
  • La ansatte, som trenger det, ha telefonen med seg i arbeidstiden. 
  • Tilstreb fleksibilitet med tanke på hvor og når de skal jobbe.
  • Tilrettelegg slik at de lettere kan unngå å bruke sårt tiltrengte feriedager på omsorgsarbeid.
  • Tilbud om trening i arbeidstiden kan bidra til bedre helse.

Klare støttende ord om at  «Vi vil være der for deg», «Du tar opp igjen jobben i det tempoet du klarer», og «Vi håper du kommer snart tilbake» varmer og gjør returen lettere.

Atle og Kari Dyregrov

Hvordan kan du istandgjøre deg selv for å møte pårørende på best mulig måte?

I møtet med pårørende kan det være nyttig å fokusere på hvordan livet påvirkes og hva den ansatte trenger for å stå i sin arbeidshverdag. Dette kan gi et godt grunnlag for å finne hva som kan være med på å gjøre en forskjell.  

Vær bevisst på hva som skal være tema for samtalen med arbeidstaker for at ikke en stresset arbeidshverdag skal prege dialogen. Hva trenger den pårørende for å stå i arbeidshverdagen? Hva trenger du som leder å vite om den pårørende og deres situasjon for å tilrettelegge på best mulig måte? 

Søk støtte og refleksjon i ditt kollegafellesskap før samtalen, for å kunne være aktivt lyttende og til stede for den pårørende.

Opprinnelig publisert: 13. mars 2023
Sist oppdatert: 20. mars 2023


Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Arbeidstilsynet, SSB, «Når sorgen rammer en av dine ansatte»
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut