I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Oppfølging av sykmeldte pårørende

Mange pårørende blir sykmeldt ved belastning over tid eller uventede hendelser. Å komme tilbake på jobb etter å ha vært borte i lengre tid, kan ofte være vanskelig og krevende. Det er viktig at arbeidsplassen ikke bidrar til allerede eksisterende helseplager.
Avdelingsleder Paul:

Godt å se at du er i gang igjen. Du er ferdig med sykemelding nå, vel?

Chat_odd_02
Lektor Sigrid:

Nei, jeg er fortsatt 80% sykmeldt.

Chat_even_02

Ja ja, det har gått lang nok tid nå, tenker jeg.

Chat_odd_02

Det må jeg eventuelt snakke med legen min om.

Chat_even_02

Som du vet, så sliter vi med å få tak i vikarer. Og nå er det snart tid for eksamener...

Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva fungerer godt med hensyn til hvordan vi organiserer arbeidet med pårørende?
  • Hva mener du er våre viktigste plikter overfor pårørende?
  • Hvordan vil du beskrive et optimalt samarbeid mellom deg og pårørende?
  • I hvilke situasjoner opplever du at pårørende har særlig behov for støtte?
  • På hvilken måte er mangel på ressurser en begrensende faktor i arbeidet med pårørende?
Opprinnelig publisert: 13. mars 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut