I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

I helsetjenesten

Helsetjenesten skal samarbeide med pasient og pårørende. God ivaretakelse av pårørende kan redusere risikoen for at pårørende selv blir syke. 

Mange fagpersoner opplever at det mangler tid og ressurser til å prioritere pårørendearbeid i tilstrekkelig grad. Likevel kan hver og en bidra med sin bit.

Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2
Økt kompetanse gir trygghet

Ressurser for helsepersonell

For de som synes det er vanskelig å vite hvor de skal begynne, har vi samlet et utvalg nyttige ressurser som stimulere til økt fokus på pårørendeperspektivet og kan gi økt trygghet i møte med pårørende.

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Til refleksjon
Til refleksjon
Mer_pil
Til fordypning
Til fordypning
Mer_pil
Gratis e-læringskurs

Forskning

Et utvalg artikler om pårørendeforskning
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler

Erfaring

Pårørende og fagpersoners erfaringer
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Mer_pil
Min pårørendehistorie
Min pårørendehistorie
Bolge_bakgrunn_bunn_v2
fredrick-tendong-6ou8gWpS9ns-unsplash

Til fordypning

Pårørende og spilleavhengighet

Som fagperson kan du komme i kontakt med pårørende gjennom at du er behandler for den som er spilleavhengig, eller du kan møte pårørende som søker hjelp og støtte for egen del.

Min faghistorie

Relasjoner er en viktig håpskilde

Fra han som niendeklassing var i arbeidsuke på Lovisenberg Diakonale sykehus til han som pensjonert biskop emeritus gir ut bok om håpets kraft, har håpet og det å plante håp vært sentralt i Per Arne Dahls liv og virke.
Per%20Arne%20Dahl
Per%20Arne%20Dahl

Min faghistorie

Relasjoner er en viktig håpskilde

Fra han som niendeklassing var i arbeidsuke på Lovisenberg Diakonale sykehus til han som pensjonert biskop emeritus gir ut bok om håpets kraft, har håpet og det å plante håp vært sentralt i Per Arne Dahls liv og virke.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Min historie

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Pårørendearbeid i akutte situasjoner

Screenshot%202024-01-04%20at%2013_40_13
Screenshot%202024-01-04%20at%2013_40_13

Filmbibliotek

Pårørendearbeid i akutte situasjoner