I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
13. juni 2021

Hvem blir «Årets Pårørendekommune»?

Pårørendes plass i pleie- og omsorgsarbeidet i Norge i dag, er helt avgjørende for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor også svært avgjørende hva kommunene gjør for de pårørende.
PRESSEMELDING%20A%CC%8Arets%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune%202021%20Unn%20Birkeland
Prisen «Årets Pårørendekommune» er etablert for å stimulere til økt innsats på pårørendefeltet. Utdelingen skjer under den årlige Pårørendekonferansen som i år arrangeres digitalt på Pårørendedagen 22. september. Bak prisen står Pårørendesenteret som gjennom sine tre nettsteder pårørendesenteret.no, pårørendeprogrammet.no og ungepårørende.no driver pårørendearbeid over hele landet.
 

Bredt sammensatt jury

– «Årets Pårørendekommune» er en anerkjennelse av en kommune som befinner seg i en god prosess. Det betyr nødvendigvis ikke at gjeldende kommune er best i landet på pårørendearbeid og –fokus, sier juryleder og daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland. 
 

«Årets Pårørendekommune» er en viktig del av det synlighetsarbeidet som trengs for at pårørende skal få støtte og hjelp til å leve gode liv sammen med de de er pårørende til.


I alt 62 nominasjoner fordelt på 28 kommuner har kommet inn til årets kåring, og juryen består i tillegg til Unn Birkeland av representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Nettverk for pårørendeforskning, Kommunenes Sentralforbund (KS), Fagforbundet og fjorårets vinner, Eigersund kommune.
 

Systematisk arbeid

Hovedkriteriene for å få prisen er et systematisk arbeid for pårørende med tydelige planer for arbeidet. Pårørendetiltak både mellom ulike sektorer i kommunen og i samarbeid med lag og organisasjoner vektlegges. Det samme gjør involveringen av pårørende.
 
– «Årets Pårørendekommune» er en viktig del av det synlighetsarbeidet som trengs for at pårørende skal få støtte og hjelp til å leve gode liv sammen med de de er pårørende til, sier Pårørendesenterets Unn Birkeland.
 
Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie som deler ut prisen under årets digitale Pårørendekonferanse 22. september.

Mer om Årets Pårørendekommune her.
Mer om årets Pårørendekonferanse her.
 
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut