Om oss

Pårørendeprogrammet.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret.

Pårørendesenteret ble etablert i 1998, og driftes av offentlige tilskudd. Les mer om oss her.

Se video med helseminister Bent Høie som anbefaler å bruke pårørendeprogrammet.no :

Pårørendeprogrammet.no tilbyr:

KUNNSKAP –  fagkunnskap og erfaringskunnskap i fagfilmer og case. Se kapittelinndeling her .

DRØFTINGSOPPGAVER –  som kan brukes i personalgrupper for å utvikle bedre praksis. Se her

AKTUELLE NYHETER – nyhetsstoff til deg som er ansatt i en kommune eller et helseforetak. Se her.

PÅRØRENDEFORSKNING - her samler og presenterer vi forskningsartikler fra feltet. Se her .

EKSTERNE RESSURSER - som kan gi økt kompetanse og være nyttig i møte med pårørende. Se her.

LOKALE HJELPETILBUD –  link til en digital oversikt over lokale, regionale og nasjonale hjelpetiltak til pårørende. Se her

VEILEDNING  – Kontakt Pårørendelinjen for veiledning.  (Kontaktinformasjon under)

Kontakt Pårørendelinjen

Trenger du innspill eller veiledning i ditt møte med pårørende?
Lurer du på hvordan du kan bruke pårørendeprogrammet.no på din arbeidsplass?   
 • Kontakt Pårørendelinjen via mail eller telefon 90 90 48 48.
 • Alle våre veiledere har helse- og sosialfaglig bakgrunn med lang erfaring fra pårørendearbeid. 
Kontakt%20oss%20-%20grafikk

Drift og utvikling

Redaksjon: 
 • Ansvarlig redaktør Unn Birkeland
 • Webredaktør Kristin Lyse
 • Journalist Marie Rein Bore
 • Journalist Heidi Hjorteland Wigestrand
 • Journalist Gunder Christophersen
 • Fagkonsulent og pedagog Anne Torill Brimsø

Film:
Fagfilmene er produsert av Sanden Media og UiS.

Finansiering og drift:
Pårørendesenteret.no er finansiert og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret.
Les mer om Stiftelsen Pårørendesenteret på våre websider.

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?
Du er velkommen til å ta kontakt med webredaktør Kristin Lyse: kristin@parorendesenteret.no
ProgramLogo

Benytt pårørendeprogrammet.no

Pårørendeprogrammet.no er et læringsverktøy om pårørende. Målgruppen er helse- og omsorgspersonell i kommuner og spesialisthelsetjenester. Intensjonen med pårørendeprogrammet.no er å sette pårørende på dagsorden og stimulere til refleksjon og utvikling av god praksis i møte med pårørende.

Vi anbefaler deg å bruke tid på å gjøre et utvalg i programmet, tilpasset opplæringsbehovene og rammene for tidsbruk som du/dere har. Du/dere kan for eksempel velge et tema/kapittel, og starte med en case eller en fagfilm og følge videre veiledning derfra. 
 • Pårørendeprogrammet.no er gratis, selvforklarende og kan brukes individuelt eller i personalgrupper.
 • Pårørendeprogrammet.no er utviklet av Pårørendesenteret i Stavanger, og finansiert av Helsedirektoratet.  
Har du spørsmål eller ønsker veiledning i bruk av pårørendeprogrammet.no? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt her.
PS_logo_Hori_rgb

Pårørendesenteret.no er et landsdekkende nettsted for pårørende. Der kan pårørende finne kunnskap, tips og råd, lese om andre pårørendes erfaringer og finne linker til hjelpetiltak lokalt og nasjonalt. Du kan gå direkte til nettsiden her. 

Gi pårørende informasjon om Pårørendesenteret.no
Du som fagperson innen helse - omsorg - velferd kan bruke pårørendesenteret.no  i ditt arbeid med å støtte og inkludere pårørende. 

 • Fortell dine pasienter/brukere og deres pårørende om nettstedet.
 • Del ut visittkort til pårørende om Pårørendesenteret.no og Pårørendelinjen som du kan bestille her.
 • Last ned vår informasjonsplakat og heng opp på venteværelset. Den kommer i A3 størrelse og A4 størrelse.
 • Vi har også laget bordkort du kan bestille til å sette opp på bord i venteværelset eller på kontorpulter. Bestilles her.
 • Alle sidene på Pårørendesenteret.no er utskriftsvennlige. Ta gjerne utskrifter av relevante sider som du/dere kan dele ut til pårørende
 • Bruk karttjenesten på nettsiden til å finne aktuelle hjelpetiltak til barn eller voksne pårørende. Den finner du her.