← Gå tilbake

Parallellseminar for

Nettverk for pårørendeforskning

Karina%20Aase

Karina Aase

Professor i sikkerhet, senterleder SHARE
Aase jobber ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi på UiS. Hun har ledet forskningsprosjekter gjennom flere år, blant annet innen ledelse av kvalitet og sikkerhet og innen pasientoverganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. For tiden leder hun TOPPFORSK-prosjektet «Resilience in Healthcare» der pasient- og pårørendeperspektivet utgjør en vesentlig del.
Logostripe%20Ny
15.00 - 15.15
Velkommen med presentasjon av strategi for Nettverk for pårørendeforskning v/ Karina Aase
15.15 - 15.30
Pårørende kan bidra til forebygging av tvang i psykiske helsetjenester v/ Tormod Klovning
15.30 - 15.45
«Kompetente foreldre», 10-års oppfølgingsstudie v/ Karen Therese Sulheim Haugstvedt
15.45 - 16.00
Pårørendestøtte – hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning? Presentasjon av noen preliminære resultater, et samarbeid med utspring i det nasjonale nettverket for pårørendeforskning v/ Una Stenberg
16.00 - 16.15
Om vilkår og kvalitet i samarbeidet med pårørende; Nyttig med kvalitativ metasyntese? v/ Merete Røthing
16.15 - 16.30
Oppsummering og diskusjon