Smakebiter på foredragene

%c3%85rets p%c3%a5r%c3%b8rendekommune - aktueltsak

Årets pårørendekommune 

18 kommuner er nominert til årets pårørendekommune. Dette er noe færre kommuner enn tidligere, men nesten alle fylker har sine kandidater. Les saken her
 

Anja Hammerseng-Edin

Gründer, daglig leder og tidligere håndballspiller

Den tidligere håndballspilleren er en erfaren foredragsholder med levende og ærlige budskap. Hammerseng-Edin inspirerer til å se muligheter framfor begrensninger og kommer med konkrete tips og verktøy. Gjennom historier fra idretten og fra ulike situasjoner i livet viser Anja Hammerseng-Edin hvordan man kan snu motgang og utfordringer til nye muligheter.
 

Einar Øverenget

Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet

Øverenget, som har gitt ut flere bøker og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder med fokus på å gjøre filosofi mer tilgjengelig for folk flest. Om foredraget sier han: «På den ene siden er man som pårørende satt i en situasjon man ikke har valgt, samtidig vil det være lite hensiktsmessig å holde på en selvforståelse som offer – ganske enkelt fordi pårørende også må være sterke aktører. Jeg underkjenner ikke påkjenningen det er å være pårørende – men de kan også hente styrke fra den menneskelige evnen til å være en aktør, og det gir styrke.»
 

Lars Ueland Kobro

Statsviter og seniorforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kobro leder senteret for sosial innovasjon og sosial bærekraft ved universitetet i Sørøst-Norge. Han har i en rekke prosjekter jobbet med modeller og verktøy for samskaping; en metode for radikal brukermedvirkning.
 
Logostripe%20Ny