← Gå tilbake

Årets foredragsholdere

UnnB

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Kristian Jong Høines

Fastlege og podcaster
Kristian Jong Høines er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er medlem i NFAs Faggruppe for diabetes og astma og kols og jobbet med retningslinjer for Helsedirektoratet. Sammen med kollega Morten Munkvik har han podcasten Kvallm der de siden 2017 har diskutert små og store faglige problemstillinger. Som fastlege møter han daglig både pasienter og pårørende og har lang erfaring i å følge dem gjennom de utfordringer man ofte opplever i møte med kronisk og alvorlig sykdom.
Kristian%20Jong%20H%C3%B8ines%20-%20ramme
Trygve%20Skaug%202

Trygve Skaug

Musiker og poet
Trygve Skaug er artist, låtskriver og poet. Musikken hans har siden 2010 ligget over 350 uker på NRK P1 A-, B-, og C-lister, har mottatt flere gullplater og nominasjon til Spellemannsprisen. Han er den mestselgende lyrikeren i Norge og har ligget på topplisten i lyrikk siden 2016. Trygve Skaug har ansvar for de kulturelle innslagene på konferanse.

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister, Ap
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som også kommer med en egen hilsen i anledning konferansen. Kjerkol ble utnevnt til helse- og omsorgsminister høsten 2021 og har ansvar for regjeringens politikk på pårørendefeltet. Hun har lansert en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal styrke arbeide med samhandling, og hvor de sømløse overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste skal forbedres. 
 
ingvildkjerkol
P%C3%A5l%20Iden

Pål Iden

Direktør Ukom
Pål Iden er spesialist i samfunnsmedisin og har lang fartstid fra helsetjenesten og helseforvaltningen. I 2018 ble han utnevnt til leder for Ukom. Han har, sammen med sin stab, bygget opp Ukoms nye rolle. Hvordan kan vi nasjonalt ta mer lærdom av det som går aller mest galt i helse- og omsorgstjenesten? 

Merete Brungot Kløvning

Pårørendekoordinator i Ålesund kommune
Ålesund vant prisen «Årets pårørendekommune» i 2017. Merete jobber som pårørendekoordinator med et bredt spekter av oppgaver knyttet til ivaretakelse av pårørende og utvikling av pårørendeomsorgen i kommunen. Hun jobber spesielt inn mot sorgarbeid og oppfølging av etterlatte, og barn som pårørende. 
 
Merete%20Brungot%20Kl%C3%B8vning
Erna%20Henriette%20Dahl%20Tysk%C3%B8

Erna Henriette Dahl Tyskø

Enhetsleder Ørland kommune, ph.d. stipendiat v/Høgskulen på Vestlandet
Erna Henriette forsker på brukere, pårørendes og tjenesteutøveres medvirkning i utformingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun vil fortelle om erfaringer fra Ørland kommune sitt pårørendearbeid og betydningen av å systemisk arbeid i kommunen.  

Lilly Ann Elvestad

Generalsekretær FFO
Lilly Ann Elvestad er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). FFO er en paraplyorganisasjon som representerer 87 pasient- og brukerorganisasjoner tilknyttet funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. FFOs rolle er å tale felleskapets sak, bidra med felles erfaringer slik at de kan påvirke politiske beslutninger og sikre god tjenesteutvikling til beste for bruker og pårørende.
small_lillyannelvestad_ffo_2021_larsopstad_001-edit
henrik%20syse%20-%20ramme

Henrik Syse

Filosof, forsker og forfatter
Henrik er forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor ved Oslo Nye Høyskole (tidl. Bjørknes Høyskole) samt foredrags- og kursholder. Fra 2015 til og med 2020, var han medlem av Den Norske Nobelkomité, og fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han er særlig opptatt av hvordan vi ivaretar kommunikasjon og medmenneskelighet i krisesituasjoner, ikke minst overfor pårørende.

 

Solveig Hodne Riska

Jurist og universitetslektor i helserett og menneskerettigheter
Riska er tilknyttet det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring fra undervisning og foredrag med fokus på sammenhengen mellom juss, etikk og menneskerettigheter. Riska er utdannet både fysioterapeut og jurist. Med denne doble kompetansen har hun et engasjement for implementering av pårørendes rettigheter i praksisfeltet:  «Not just in law, but in fact».
 
Solveig%20H%20Riska%20-%20ramme
una%20stenberg%20-%20ramme

Una Stenberg

Sosionom og forsker
Una Stenberg jobber som sosionom og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Hun jobber med forskning på helsekompetanse og mestring, både knyttet til utvikling og forskning på hvordan pårørende kan styrkes. På konferansen vil hun legge fram ferske resultater fra studier der utbytte fra deltakelse i ulike typer lærings- og mestringstilbud til pårørende har blitt undersøkt.   
 

Andreas Wiese

Journalist, mediekommentator og teateranmelder
Andreas har jobbet i mange år som journalist, mediekommentator og teateranmelder i Dagbladet, og har vært leder for Litteraturhuset i Oslo. Han har gått på NHH, på litteratur ved UiB og regilinjen på Statens Teaterskole. Andreas er nå frilansskribent, mediekommentator for P2, teateranmelder og medlem av Heddajuryen for norsk scenekunst. Han har et så vanskelig forhold til autoriteter at han ikke engang hører på seg selv.

 
andreas%20wiese%20-%20ramme
line%20lindsetmo%20-%20ramme

Line Lindsetmo

Seniorrådgiver Bufdir
Line jobber i Barne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratet med vold i nære relasjoner og krisesentertilbud. Hun er utdannet statsviter fra UiO med psykologi i fagkretsen. Line er mor til Frida på 23, og har også tre andre barn på 19, 25 og 27. Frida er født døvblind og har et sjeldent kromosomavvik, og bor i voksenbolig i regi av Signo Vivo i Andebu. – Ingen problemer er så store at du ikke kan løpe fra de, mener Line, som løper helmaraton en gang i året.

 

Sina Furnes Øyri

Forsker og rådgiver
Sina Furnes Øyri er utdannet jurist og har i tillegg bachelor i statsvitenskap og master i samfunnssikkerhet. Hun har en ph.d i helse og medisin om risikoregulering, kvalitetsforbedring og tilsyn. Øyri er ansatt som postdoktor ved SHARE, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger, og innehar en bistilling som juridisk og sikkerhetsfaglig rådgiver i Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Hun er særlig opptatt av og interessert i hvordan helsetjenesten som system kan rustes for å imøtekomme stadige endringer, og kontinuerlig forbedres.
Sina%20%C3%98yri
Anne%20Kristine%20Bergem

Anne Kristine Bergem

Fagrådgiver Pårørendesenteret
Anne Kristine Bergem er lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en master i ledelse og kommunikasjon. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern og som fagrådgiver både i BarnsBeste og i Rådet for psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker, de fleste om tematikken barn som pårørende. Anne Kristine er i dag fagrådgiver ved Pårørendesenteret.


 

Jacqueline Sæby

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet i avdeling kommunal helse- og omsorg
Sæby har ansvar for regjeringens pårørendestrategi ved siden av å være hovedkontakt for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten. Hun er sykepleier med master i lederutdanning og har vært daglig leder på sykehjem i Oslo og direktør i Unicare hjemmesykepleie.
Jacqueline%20S%C3%A6by
Anne%20Gamme

Anne Gamme

Fagansvarlig KS

Anne Gamme er Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd i KS. På konferansen skal hun snakke om erfaringer med pårørendeplaner og om hvordan KS jobber med tematikken i det store bildet.
 
 

Logostripe%20Ny