Personvernerklæring

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester, forstår hvordan vi håndterer de data som vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.


Personvern

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bostedskommune, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering av informasjon eller en kombinasjon av disse. Dette reguleres av personopplysningsloven.

Stiftelsen Pårørendesenteret er ansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre nettsider og hjelpetilbud. 

Stiftelsen Pårørendesenteret skiller klart på personopplysninger som hentes inn automatisk om våre besøkende på nettsidene, og på kontaktinformasjon og andre opplysninger pårørende selv oppgir i kontakt med oss. Informasjonen om behandling av personopplysninger på denne siden omhandler førstnevnte kategori så sant ikke annet er presisert. De ansatte på Pårørendesenteret har taushetsplikt, og følger de lover og regler som gjelder helsepersonell og behandling av konfidensielle data. 

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Det meste vi har av data om deg er data som genereres automatisk når du besøker sidene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (PC, mobil, eller nettbrett).

1. Opplysninger du selv deler med oss
Når du bruker et skjema, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser, dette fordi vi skal kunne respondere på din kontaktforespørsel. Disse slettes tre måneder etter at kontakten din med oss er avsluttet. Unntaket for dette er de tilfellene det opprettes journal i PasientSky hos oss. Det vil bli oppgitt informasjon om dette i forkant, og du kan alltid takke nei til å ha journal hos oss. Du vil likevel kunne gjennomføre individuell veiledning hos oss. For de som ringer inn på Pårørendelinjen lagres det ikke inn personspesifikk informasjon.

2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Når du besøker sidene våre vil vi registrere hvilke sider du bruker og hvordan du bruker dem. Det gjør at vi kan forbedre brukeropplevelsen, sideinnholdet, forebygge svindel og tilpasse innhold til ditt bruks- og interessemønster.

3. Informasjon fra andre kilder
Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel samarbeidspartnere, andre brukere, målverktøy eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss å forstå generelle brukermønste for å tilpasse tjenestene våre til dine behov og interesser.

Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet om deg?


Alle personopplysninger vi samler skal hjelpe oss å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder. For å kunne gjøre det ser vi på generelle mønstre i våre brukeres atferd inne på sidene.

Til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig
Stiftelsen Pårørendesenteret behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom tilpassing av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene.

Til statistikk 
Vi utarbeider statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre. Vi ser på hvilke sider og saker som får mye besøk og undersøker om vi skal utvikle disse delene av nettstedet ytterligere.

Til å tilpasse innholdet vårt
Vi ønsker å gjøre det lettere for våre besøkende å finne relevant informasjon og interessante artikler. Vi har implementert et tag-system som bruker stikkord vi har definert til å finne annet innhold å presentere for våre besøkende basert på siden de til enhver tid befinner seg på.

Sletting av personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i journalen din. Kontakt gjerne fagkonsulenten din på Pårørendesenteret direkte om du ønsker å se informasjonen vi har samlet om deg. Du kan kreve at opplysninger eller utsagn om deg slettes fra journalen. Denne rettigheten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 43. Eventuelle endringer i journalen skjer i samråd med fagpersonen som har skrevet journaloppføringen. Det er i lovverket ikke rom for å slette eksisterende journaler i PasientSky i sin helhet. 

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Opplysninger vi har om deg, utenom journalen, vil bli slettet inne tre måneder etter avsluttet kontakt.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy


Stiftelsen Pårørendesenteret benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir brukt og analysert i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifiserbar person.

 

Om barns personvern


Stiftelsen Pårørendesenteret ønsker å tilby trygg og fullverdig hjelp og informasjon til barn og unge pårørende. Vi følger Datatilsynets retninglinjer for kontakt med barn og unge.

Nettsiden UngePårørende.no er myntet spesielt på barn og unge, og skal være til hjelp for barn også under 15 år. Denne nettsiden har derfor sterkt begrenset bruk av analysverktøy. Besøkende på siden bes om å oppgi alder for å tilpasse informasjonen som presenteres, men disse dataen blir ikke samlet noe sted for statistikkføring. Google Analytics samler kun informasjon om antall besøkende og deres generelle atferd og bostedskommune. Hverken kjønn eller alder samles inn på denne siden.

Vi har utviklet en egen brukeravtale for UngePårørende.no. Den kan du lese her.
 

Tekst om meldeplikt og avvergelsesplikt kommer etter lunsj i morgen.


Endringer i personvernerklæringen


Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Stiftelsen Pårørendesenteret sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.


Kontaktinformasjon


Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: post@parorendesenteret.no