I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Pårørendesenterets egen podcast

Pårørendepraten

«Pårørendepraten» er vår podcast om ulike tema som angår pårørende i Norge. Du kan også lytte til episodene på din foretrukne plattform for podcaster.
Tema:

Selvmord og selvskading

shutterstock_2060662691-liten
Gjest: May Vatne
45:26

Helsepersonells møter med etterlatte etter selvmord

Over 600 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år. Ti ganger så mange gjør selvmordsforsøk. Mange pårørende berøres når ett menneske har det vondt. May Vatne er opptatt av hvordan de møtes av fagpersoner.
Helsepersonells møter med etterlatte etter selvmord
shutterstock_1869893137-lilten
Gjest: Line Indrevoll Stänicke
49:05

Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg

Å skade seg selv kan være en måte å kommunisere på. For foreldre og omgivelsene ellers kan det oppleves skremmende. Å forstå hva som ligger bak og hvordan være til hjelp, kan minske følelsen av maktesløshet hos pårørende.
Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg
shutterstock_1473864617-liten
Gjest: Veronica Halvorsen
48:49

Livet etter å ha mistet noen i selvmord

Unge mennesker som mister en nærperson i selvmord kan kjenne på mange følelser, som sorg, savn, sinne og svik. Å møte andre i samme situasjon er til god hjelp og støtte for mange. Unge LEVE tilbyr et slikt fellesskap.
Livet etter å ha mistet noen i selvmord
Tema:

Spillavhengighet

tom-morel-hkbQnC7FAqU-unsplash%20copy
Gjest: Oddvar Jordheim Tyssen
44:41

Hva er spillavhengighet?

Spillavhengighet er en avhengighetslidelse. Det finnes hjelp å få både for den som er syk og til dem som er pårørende, forteller psykolog Oddvar Jordheim Tyssen i Blå Kors.
Hva er spillavhengighet?
andrew-moca-yAGNjU4rtss-unsplash
Gjest: Britt Overby
46:37

Å få hjelp av andre

Å møte mennesker med liknende erfaringer som dem selv, er til stor hjelp for mange pårørende. Spillavhengighet Norge driver likepersonsarbeid. Britt Overby forteller om arbeidet. ​
Å få hjelp av andre
Tema:

Vold i nære relasjoner

hello-i-m-nik-v5QzguYO6Ac-unsplash
Gjest: Randi Mossefinn
43:26

Hva er egentlig vold?

Hva er vold og hvorfor er det så viktig å oppdage når noen blir utsatt for vold? Hvordan kommer man seg ut av en voldelig relasjon, og er det mulig å slutte å være voldelig?
Hva er egentlig vold?
annie-spratt-pt4XlKFFXqw-unsplash
Gjest: Martin Eia Revheim
39:26

Å vokse opp med vold i hjemmet

Martins far skulle vært en trygg voksen, men utsatte i stedet sønnen for vold og trusler. Martin har skrevet bok om hvordan oppveksten har preget livet hans.
Å vokse opp med vold i hjemmet
j-w-Ju-ITc1Cc0w-unsplash
Gjest: Ellen Annexstad
41:55

Vold mot barn

Mange barn i Norge lever med vold i hjemmet. Når mistanken dukker opp, finnes det fagpersoner som har som jobb blant annet å snakke med barn for å finne ut hva de har opplevd.
Vold mot barn
caleb-woods-VZILDYoqn_U-unsplash%20(1)
Gjest: Younas Mohammad-Roe
40:51

Barnevernvakten

Younas har mange års erfaring fra barnevernet. I denne episoden snakker vi om barnevernets rolle, muligheter og handlingsalternativer når noen er bekymret for et barns omsorgssituasjon.
Barnevernvakten
caroline-hernandez-g5NjiLFgYy8-unsplash
Gjest: Mia Myhre
28:24

Arbeid med forebygging og oppdagelse av vold

Mia Myhre er barnelege og forsker. Hun har vært med på å utvikle veilederen for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.
Arbeid med forebygging og oppdagelse av vold
amisha-nakhwa-9USlkk5z6Mg-unsplash
Gjest: Marit Tveito
32:39

Vold mot eldre

Eldre mennesker er en sårbar gruppe. Noen lever i institusjon og kan utsettes for vold og overgrep der, mens andre opplever vold fra familiemedlemmer.
Vold mot eldre