I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Ressursbibliotek

Her har vi samlet et knippe eksterne verktøy og ressurser som kan gi deg økt kompetanse i pårørendearbeid, eller være til hjelp og nytte i ditt møte med pårørende.
Arbeidslivstelefonen

Vi er åpne for alle som trenger noen å snakke med om spørsmål knyttet til arbeid, uansett årsak. 

Mer_pil
Gå til siden
Barn som pårørende
Dette e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell kan ivareta barn som pårørende.
Mer_pil
Gå til siden
Barns Beste
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk om barn som pårørende.
Mer_pil
Gå til siden
FuelBox – For fagfolk, om pårørende
Refleksjonsspørsmål som bidrar til refleksjon om systemisk praksis og deg selv som fagperson i møte med utfordrende situasjoner og etiske dilemma.
Mer_pil
Gå til siden
FuelBox
Helsebiblioteket
Her kan du selv gjøre treffsikre søk etter pårørendekunnskap i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk.
Mer_pil
Gå til siden
Helsekompetanse
Nettbaserte helsekompetansetilbud til helsepersonell, pasienter og pårørende. 
Mer_pil
Gå til siden
Livet & sånn
– eit gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring, utarbeida av Ålesund kommune med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
Mer_pil
Gå til siden
Mestring.no
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) stiller alt materiell på mestring.no til fri benyttelse for lærings- og mestringstiltak.
Mer_pil
Gå til siden
Mestringsbok for pårørende
Mestringsboken kan bestilles på PIO.no hos Pårørendesenteret i Oslo. 
Mer_pil
Gå til siden
NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Mer_pil
Gå til siden
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
Samler og formidler bruker- og pårørendekunnskap.
Mer_pil
Gå til siden
Pårørendealliansen

Paraplyorganisasjonen som ønsker å ivareta pårørendes interesser, og med mål om å lage en nasjonal strategi for pårørende- og familieomsorg.

Mer_pil
Gå til siden
Pårørendefilm

Sanden Media har produsert filmer om hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose.

Mer_pil
Gå til siden
Pårørendesenteret.no

Nettstedet som tilbyr informasjon, støtte og samtaler til pårørende uavhengig av bosted, diagnose eller relasjon.

Mer_pil
Gå til siden
Pårørendeveilederen

Pårørendeveilederen handler om involvering av og støtte til pårørende. Den beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter, samt gir anbefalinger om god praksis.

Mer_pil
Gå til siden
PIO-senteret
Pårørendesenteret i Oslo er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helsetjenestene.
Mer_pil
Gå til siden
Nettverk for pårørendeforskning
Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering.
Mer_pil
Gå til siden
Sett, hørt og forstått
Et e-læringsverktøy for fagpersoner som møter pårørende
Mer_pil
Gå til siden
Snakketøyet

Et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.

Mer_pil
Gå til siden
Statens arbeidsgiverportal

Fagsider for arbeidsgivere, ledere og HR i staten

Mer_pil
Gå til siden
Undervisningsfilmer om pårørendes rettigheter
Kunnskapsformidling hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune.
Mer_pil
Gå til siden
UngePårørende.no

Nettsiden tilbyr alderstilpasset, trygg og tilgjenglig informasjon for barn fra 6 til 18 år.

Mer_pil
Gå til siden
Voksne for barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Mer_pil
Gå til siden