Prisen for Årets Pårørendekommune

Siden 2017 har Pårørendesenteret sammen med komiteen delt ut prisen Årets Pårørendekommune. Kommunene som nomineres i konkurransen må blant annet vise til solide planer for pårørendesamarbeid, prosedyrer og retningslinjer for arbeidet, samarbeid mellom kommunen og pårørendeorganisasjoner, og gjerne ha dedikerte stillinger for dette arbeidet.

Komiteen består av representanter fra Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste, NK LMH, Pårørendealliansen, PiO-senteret, NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge og Napha.

Så langt er prisen delt ut til to verdige vinnere. Under kan du lese utdrag fra juryens begrunnelse for tildelingen.
Illustrasjonsbilde
Asker kommune ble tildelt prisen Årets Pårørendekommune under Pårørendekonferansen i oktober 2018.

Asker kommune får prisen får å ha gjort arbeidet med pårørende systematisk og helhetlig. Samtidig er pårørendearbeidet godt forankret i hele helse- og omsorgssektoren. Kommunen jobber med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen – og de inkluderer både voksne og barn som pårørende – uavhengig av diagnose.

Asker har en egen pårørendekoordinator som leder arbeidet med implementering og koordinering. Kommunen er opptatt av at endringene må skje «på gulvet» for at – som det sies i et av nominasjonsforslagene – ansatte ikke famler når de skal orientere seg om pårørendetilbud og rettigheter.

Asker kommune kan også vise til et utbredt samarbeid med ulike pårørendeorganisasjoner.

Juryen er også meget imponert over den pårørendeinformasjonen som finnes på kommunens hjemmeside. Dette er teksten som møter innbyggerne:

Er du pårørende?
De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i Asker kommune og i regi av andre.


Enklere og bedre kan det neppe sies.
Illustrasjonsbilde
Ålesund gikk av med seieren da prisen Årets Pårørendekommune ble delt ut for første gang høsten 2017. De fikk prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Kommunen har over flere år bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende, uavhengig av diagnose på den som er rammet

Ålesund har gjennom de siste årene bygget opp og forankret et godt og bredt pårørendetilbud til sine innbyggere. Tilbudene retter seg både til enkelte diagnoser og til en mer diagnoseuavhengig målgruppe. Det er også tilbud til ulike aldersgrupper. Blant annet har barn som pårørende vært et satsningsområde for kommunen siden 2012.

Samhandling og koordinering er viktige elementer i dette arbeidet.
Det handler om å bryte ned siloer mellom etatene og avdelingene.

– Lisbeth Dorthea Slyngstad, rådmannens stab til BarnsBeste

Ålesund kommune viser gjennom sin organisering at pårørendearbeid blir prioritert og ivaretatt. En egen rådgiver plassert i rådmannens stab gjør at pårørendearbeidet settes i system og videreutvikles. Ålesund kommune kan vise til gode systemer og rutiner for at pårørende skal bli sett, inkludert og ivaretatt.

Kommunen kan også vise til nært samarbeid med nabokommunene på nordre Sunnmøre. Gjennom Pårørendeprosjektet har pårørende innen psykisk helse og rus fått rådgivning, veiledning og støttesamtaler. Dette lavterskeltilbudet blir godt mottatt blant brukerne.

Kommunen har også et nært samarbeid med frivillige og ideelle aktører, samt spesialisthelsetjenesten når det gjelder pårørendetilbud. Dette er med på å sikre videre drift av pårørendearbeidet.