Produkter og tjenester

Gjennom mer enn 20 års drift har Pårørendesenteret utviklet et bredt utvalg produkter og tjenester basert på erfaring fra arbeid med pårørende. Under finner du en oversikt over de ulike produktene og tjenestene du kan bestille.

Utenom disse kan vi også tilby filmarkiv og caser som du og din arbeidsplass kan ta i bruk for å sette fokus på, og heve kompetansen på, pårørendearbeid. Tilgangen til disse, samt våre aktueltsaker, er gratis.

Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg oppdatert på vårt nye innhold etter hvert som det blir publisert.
Har du kjøpt tilgang til vår nettbaserte strategiveileder? Da er denne knappen til deg:
icon_programmet-01%20(1)

Få hjelp til pårørendestrategi

Få hjelp til godt strategiarbeid

Vår Strategiveileder kan være til hjelp enten du jobber i en kommune eller i et helseforetak. Kommunene har særskilt ansvar for pårørendestøtte i form av bl.a. opplæring og veiledning (helse- og omsorgstjenesteloven §3-6). En strategi kan bidra å løfte dette arbeidet. Jobber du i et helseforetak er det nyttig å få oversikt over de ulike tiltakene, prosessene og tilbudene som utgjør pårørendearbeidet deres.

Ved å fylle ut et enkelt skjema med konkrete spørsmål som bygger på Helsedirektoratets Pårørendeveileder, forklarende tekster og gode eksempler ender dere opp med en ferdig pårørendestrategi i PDF-format som er klar til bruk. Tjenesten tilbys med ulike nivåer av støtte og oppfølging. 

Klikk her for mer informasjon.
icon_fuelbox_2

FuelBox

«For fagfolk – om pårørende»
Få i gang samtaler som setter fokus på pårørende.

Den statlige pårørendeveilederen som kom i januar 2017 viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende. FuelBox «For fagfolk – om pårørende» skal engasjere og motivere oss til slik praksis. Boksen inneholder 171 åpne spørsmål, fordelt på 9 kategorier. Spørsmålene fungerer som igangsettere til gode samtaler om hvordan vi møter pårørende, som fagpersoner og som medmennesker. 

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er utviklet av Pårørendesenteret Stavanger, og kvalitetssikret av psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Kari Bøckmann. 

FuelBoxen koster 1299,- pluss porto. 

Les mer og bestill Fuelbox ​«For fagfolk – om pårørende» her.
icon_programmet-03%20(1)

Fagdag

Vi kommer til dere!

Pårørendesenteret har opparbeidet seg verdifull kunnskap og erfaring om pårørendearbeid og belastningene pårørende står overfor. Vi bruker en full dag på å sette fokus på hvordan din arbeidsplass kan løfte frem dette temaet fram i en travel arbeidshverdag. Gjennom foredrag, gruppearbeid, historier fra og om pårørende, åpne og ærlige diskusjoner, bryter vi ned de barrierene dere måtte kjenne på for å oppleve mestring rundt pårørendearbeid.

Tjenesten koster kroner 10 000 + reiseutgifter. Ønsker dere å arrangere en fagdag sammen med en eller flere nærliggende kommuner eller foretak, lar det seg også gjøre (pris etter avtale).

Send oss en e-post for å få mer informasjon og bestilling av tid.
icon_foredrag_2

Foredrag

Vi har mye på hjertet.

Vi presenterer gjerne foredrag om ulike temaer i tilpasset lengde etter deres ønsker og behov. Enten dere har 30 minutter eller 3 timer til rådighet kan vi stille med våre foredrag som åpner for nye perspektiver, tanker og erfaringer. Vi er gjerne mest kjent for våre foredrag om pårørendes helseutfordringer og hvordan den enkelte med gode verktøy kan lære seg å mestre disse utfordringene.

Foredragene kan holdes med eller uten bidrag fra en av våre erfaringsformidlere.

Pris etter avtale.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.
playikon-white
Undervisning

Undervisningsoppdrag

Få faglig påfyll.

Pårørendesenteret ser et stort behov for økt kompetanse både for helspersonell under utdanning og for de som har mange års erfaring i sin jobb. Vi ønsker å bidra i kompetanseheving både på arbeidsplassen, i utdanningsinstitusjoner og i kompetansenettverk. Dette begrenser seg ikke til utdanninger innen helse-/ sosial- og omsorgsfag.

Vi ser at det er mange ulike yrkesgrupper som kan ha nytte av denne kompetansen. Enten dere har pårørende som en del av deres ansvarsområde i større eller mindre grad, eller dere ser behov for kunnskap om å ivareta kolleger i en pårørendesituasjon, kan dette være til nytte. 

Send oss en e-post for å få mer informasjon og bestilling av tid.
Diplom_3

Opplæring i

Mestringskurs for pårørende

Få kompetanse på å gi pårørende mestringsfølelse.

Pårørendesenteret har siden 2010 arrangert Mestringskurs for pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret Helse Stavanger HF. 

I de ti årene siden oppstarten har vi i Pårørendesenteret opparbeidet oss nyttig kompetanse og erfaring i kunnskap, metoder og verktøy som kan hjelpe pårørende til å ha omsorg for seg selv og styrke til å stå i utfordringene pårørenderollen fører med seg. Å være pårørende er ingen sykdom i seg selv, det er en belastning som kan føre til sykdom.

Pårørendesenteret tilbyr veiledning og hjelp til andre som vil utvikle et lignende kursopplegg.

Klikk her for mer informasjon.