Produkter og tjenester

Gjennom mer enn 20 års drift har Pårørendesenteret utviklet et bredt utvalg produkter og tjenester basert på erfaring fra arbeid med pårørende. Under finner du en oversikt over de ulike produktene og tjenestene du kan bestille.

Utenom disse kan vi også tilby filmarkiv og caser som du og din arbeidsplass kan ta i bruk for å sette fokus på, og heve kompetansen på, pårørendearbeid. Tilgangen til disse, samt våre aktueltsaker, er gratis.

Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg oppdatert på vårt nye innhold etter hvert som det blir publisert.
Kursikon%20barnevernskurs

Når barn er pårørende

Et e-læringskurs for fagpersoner 
Bli trygg i samtaler med barn som pårørende

Dette kurset er utviklet for å trygge fagpersoner i møte med barn som pårørende. Barn trenger å bli sett og hørt. God oppfølging av barn som pårørende kan støtte dem i utviklingen av god psykisk helse.

Tema for kurset:
– Hvordan påvirker sykdom i familien barna?
– Hvordan kan fagpersoner på best mulig måte møte barna?
– Hvordan kan trygge fagpersoner utgjøre en forskjell?

Dette kurset er sponset av tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er derfor gratis å gjennomføre.
icon_foredrag_2

Pårørendenettverk

For pårørendeansvarlige på kommunenivå
Få faglig påfyll en gang i måneden

Rundt om i kommune-Norge finnes mange pårørendeansvarlige enten på heltid eller deltid. Vår erfaring er at dette kan være en oppgave der man kan kjenne seg litt på egenhånd i hverdagen. Pårørendesenteret driver et nettverk som skal gi økt samhold, trygghet og kompetanse.

Nettverket møtes digitalt hver tredje onsdag i måneden,
fra kl. 11:30 til 12:15.

Tilbudet er gratis.

Send oss en e-post for å bli med i nettverket.
playikon-white
icon_programmet-01%20(1)

Få hjelp til pårørendestrategi

Få hjelp til godt strategiarbeid

Vår Strategiveileder kan være til hjelp enten du jobber i en kommune eller i et helseforetak. Kommunene har særskilt ansvar for pårørendestøtte i form av bl.a. opplæring og veiledning (helse- og omsorgstjenesteloven §3-6). En strategi kan bidra å løfte dette arbeidet. Jobber du i et helseforetak er det nyttig å få oversikt over de ulike tiltakene, prosessene og tilbudene som utgjør pårørendearbeidet deres.

Ved å fylle ut et enkelt skjema med konkrete spørsmål som bygger på Helsedirektoratets Pårørendeveileder, forklarende tekster og gode eksempler ender dere opp med en ferdig pårørendestrategi i PDF-format som er klar til bruk. Tjenesten tilbys med ulike nivåer av støtte og oppfølging. 

Klikk her for mer informasjon.
icon_fuelbox_2

FuelBox

«For fagfolk – om pårørende»
Få i gang samtaler som setter fokus på pårørende.

Den statlige pårørendeveilederen som kom i januar 2017 viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende. FuelBox «For fagfolk – om pårørende» skal engasjere og motivere oss til slik praksis. Boksen inneholder 171 åpne spørsmål, fordelt på 9 kategorier. Spørsmålene fungerer som igangsettere til gode samtaler om hvordan vi møter pårørende, som fagpersoner og som medmennesker. 

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er utviklet av Pårørendesenteret Stavanger, og kvalitetssikret av psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Kari Bøckmann. 

FuelBoxen koster 1299,- pluss porto. 

Les mer og bestill Fuelbox ​«For fagfolk – om pårørende» her.
playikon-white
icon_programmet-03%20(1)

Fagdag

Vi kommer til dere!

Pårørendesenteret har opparbeidet seg verdifull kunnskap og erfaring om pårørendearbeid og belastningene pårørende står overfor. Vi bruker en full dag på å sette fokus på hvordan din arbeidsplass kan løfte frem dette temaet fram i en travel arbeidshverdag. Gjennom foredrag, gruppearbeid, historier fra og om pårørende, åpne og ærlige diskusjoner, bryter vi ned de barrierene dere måtte kjenne på for å oppleve mestring rundt pårørendearbeid.

Tjenesten koster kroner 10 000 + reiseutgifter. Ønsker dere å arrangere en fagdag sammen med en eller flere nærliggende kommuner eller foretak, lar det seg også gjøre (pris etter avtale).

Send oss en e-post for å få mer informasjon og bestilling av tid.
icon_foredrag_2

Foredrag

Vi har mye på hjertet.

Vi presenterer gjerne foredrag om ulike temaer i tilpasset lengde etter deres ønsker og behov. Enten dere har 30 minutter eller 3 timer til rådighet kan vi stille med våre foredrag som åpner for nye perspektiver, tanker og erfaringer. Vi er gjerne mest kjent for våre foredrag om pårørendes helseutfordringer og hvordan den enkelte med gode verktøy kan lære seg å mestre disse utfordringene.

Foredragene kan holdes med eller uten bidrag fra en av våre erfaringsformidlere.

Pris etter avtale.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.
playikon-white
Undervisning

Undervisningsoppdrag

Få faglig påfyll.

Pårørendesenteret ser et stort behov for økt kompetanse både for helspersonell under utdanning og for de som har mange års erfaring i sin jobb. Vi ønsker å bidra i kompetanseheving både på arbeidsplassen, i utdanningsinstitusjoner og i kompetansenettverk. Dette begrenser seg ikke til utdanninger innen helse-/ sosial- og omsorgsfag.

Vi ser at det er mange ulike yrkesgrupper som kan ha nytte av denne kompetansen. Enten dere har pårørende som en del av deres ansvarsområde i større eller mindre grad, eller dere ser behov for kunnskap om å ivareta kolleger i en pårørendesituasjon, kan dette være til nytte. 

Send oss en e-post for å få mer informasjon og bestilling av tid.