FuelBox «For fagfolk – om pårørende»

Samtaler som setter fokus på pårørende

Den statlige pårørendeveilederen som kom i januar 2017 viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» skal engasjere og motivere oss til slik praksis.  

Boksen inneholder 171 åpne spørsmål, fordelt på 9 kategorier.
 

Spørsmålene fungerer som igangsettere til gode samtaler om
hvordan vi møter pårørende, som fagpersoner og som medmennesker. 


FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er utviklet av Pårørendesenteret Stavanger, og kvalitetssikret av psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Kari Bøckmann. 

Innhold

De første seks kategoriene i FuelBox «For fagfolk – om pårørende» tar utgangspunkt i de seks hovedkapitlene i Helsedirektoratets pårørendeveileder:
  • Helseforetak og kommuners plikter
  • Hvem er de pårørende?
  • Involvere pårørende
  • Informasjon og støtte til barn og unge
  • Støtte til familie og andre pårørende
  • Verdier og etiske dilemma

I tillegg har vi lagt til disse kategoriene:
  • Meg som menneske og kollega
  • Meg i møte med pårørende
  • Gode spørsmål i møte med pårørende

Hvordan kjøpe boksen:

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» bestilles i skjemaet øverst på siden.
Pris:  Kr 1 299,-  pluss porto.
​Overskudd av salg går til inntekt for Stiftelsen Pårørendesenteret.
Fuelbox%20(duplicate%202019_02_19-14_00_30)