Opplæring i
Mestringskurs for pårørende

Pårørendesenteret i Stavanger har siden 2010 holdt Mestringskurs for Pårørende, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret Helse Stavanger HF.

Vi i Pårørendesenteret har opparbeidet oss nyttig kompetanse og erfaring i kunnskap, metoder og verktøy som kan hjelpe pårørende til å ha omsorg for seg selv, og til å ha styrke til å stå i de utfordringer som pårørenderollen medfører. Å være pårørende er ingen sykdom, men en belastning som kan føre til sykdom.

Nå kan dere få hjelp og veiledning til å utvikle deres eget kursopplegg. Se under for informasjon om de ulike løsningene vi tilbyr.
icon_programmet-02%20(1)

Veiledning via Skype

Enkelt og greit.

Få opplæring i kurskonseptet vårt og den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn. Dere får tilgang til Pårørendesenterets kursmateriell som kan brukes som et utgangspunkt for kurset dere selv ønsker å utvikle.

Videomøtet vil også inkludere presentasjon og refleksjon rundt pårørendeperspektivet i tråd med nasjonale føringer og Pårørendesenterets kjerneverdier som danner grunnlag for alle våre møter med de pårørende.

Inkludert i prisen er opptil 1 time ekstra veiledning over Skype eller telefon. Skulle det vise seg at dere trenger ytterligere veiledning kan dette avtales ved behov.

Tjenesten koster kroner 8 000,-.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.
icon_programmet-03%20(1)

Dere kommer til oss

Kom og se driften av Pårørendesenteret på nært hold

Få opplæring i Pårørendesenterets kurskonsept og den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn. Dere får tilgang til vårt kursmateriell som kan brukes som et utgangspunkt for kurset dere selv ønsker å utvikle. Vi deler ut kopier av kursmappene som alle våre kursdeltakere får på Mestringskurset og boka NÆR.

Fagdagen vil også inkludere presentasjon og refleksjon rundt pårørendeperspektivet i tråd med nasjonale føringer og våre kjerneverdier som danner grunnlag for alle våre møter med de pårørende.

Inkludert i prisen er opptil 1 time ekstra veiledning over Skype eller telefon. Skulle det vise seg at dere trenger ytterligere veiledning kan dette avtales ved behov.

Tjenesten koster kroner 10 000,- og inkluderer lunsj.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.

 
Fly

Vi kommer til dere

Er dere mange som skal være sammen om utvikling og drift av kurset?

Da passer det kanskje best at Pårørendesenteret kommer på besøk til dere. I løpet av en arbeidsøkt som går over en arbeidsdag sørger vi for at dere er rustet til å gå i gang.

Dere får opplæring i kurskonseptet vårt og den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn. Dere får tilgang til vårt kursmateriell som kan brukes som et utgangspunkt for kurset dere selv ønsker å utvikle.

Fagdagen vil også inkludere presentasjon og refleksjon rundt pårørendeperspektivet i tråd med nasjonale føringer og våre kjerneverdier som danner grunnlag for alle våre møter med de pårørende.

Inkludert i prisen er opptil 1 time ekstra veiledning over Skype eller telefon. Skulle det vise seg at dere trenger ytterligere veiledning kan dette avtales ved behov.

Tjenesten koster kroner 15 000,- pluss reiseutgifter.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.