← Gå tilbake

Hvem blir Årets Pårørendekommune 2022?

Nå kan du foreslå din kandiat - gå til skjema
Nominasjonsrunden varer fram til 1. juni.

Prisen for Årets pårørendekommune ble første gang delt ut i 2017. Etter den tid har Pårørendesenteret og en sammensatt jury hvert år kåret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. 

Godt pårørendearbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av befolkningsmengde og -sammensetning. Små kommuner har like god mulighet til å vinne som store. Men det avhenger av at kommunen blir nominert!

Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for godt pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende punkter:
 • Har gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og god holdning til pårørende – og da både voksne og barn som pårørende.
 • Har gode forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende.
 • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.

Selve prisen er en sjekk på 10.000 kroner og et kunstverk av billedkunstner Stanley Stornes.
Prisen deles ut under Pårørendekonferansen 21. september

Juryen for Årets Pårørendekommune 2022 er:

 • Pårørendesenteret
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
 • Nettverk for pårørendeforskning
 • KS
 • Fagforbundet
 • Fjorårets vinner: Kristiansand kommune
Logostripe%20A%CC%8AP%202022%20hvit