← Gå tilbake

AKTUELT%20B%C3%B8rns%20Vilka%CC%8Ar%20unders%C3%B8kelse

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 02.12.19

Dansk undersøkelse: Hvert fjerde barn føler seg ensom

Ifølge en undersøkelse danske «Børns Vilkår» har gjennomført i samarbeid med TrygFonden, føler hvert fjerde barn i Danmark seg ensom. Syv prosent opplever følelsen av ensomhet ofte eller veldig ofte.
Undersøkelsen den danske interesseorganisasjonen har gjennomført sammen med TrygFonden, bygger på en spørreundersøkelse blant 2.465 skoleelever i 5. og 8. klasse.
Samtaler gjennom organisasjonens hjelpetilbud, «BørneTelefonen», utgjør også en del av grunnlaget.
 

Livsendringer virker inn

For de fleste er følelsen forbigående og kortvarig. Men for en liten gruppe barn og unge forekommer følelsen ofte, noe som kan gi alvorlige konsekvenser både nå og langt inn i voksenlivet, skriver organisasjonen på sine nettsider.
 
Følelsen av ensomhet er ofte relatert til livet på skolen, men kan også oppstå i forbindelse med endringer i barnets liv, som for eksempel flytting, skilsmisse, dødsfall eller andre livsomstendigheter, viser undersøkelsen.
 

Resultater fra undersøkelsen

  • Børns Vilkår oppsummerer resultatene av undersøkelsen på følgende måte:
  • Barn som føler seg ensomme, klarer seg oftere faglig dårlig på skolen.
  • Barn som sjelden opplever interesse fra sine foreldre, føler seg oftere ensomme.
  • Barn fra ressurssvake familier, føler seg oftere ensomme.
  • Barn som er ensomme, mistrives ofte.
  • Barn som føler seg ensomme, er lite tilfreds med livet.
  • Barn som føler seg ensomme, har lave forventninger til livet som voksen.
  • Mer enn halvparten har ikke snakket med noen om ensomheten de kjenner på. 
Hele undersøkelsen kan du lese her.