← Gå tilbake

marcos-mayer-735961-unsplash

← Gå tilbake

Å smi et tillitsforhold

– Helsepersonells erfaringer om samtalens vilkår i møte med pasienter og pårørende
Forfattere: Wenche Bjarnedotter Sørfonden og Helga Helland Finstad

Formålet med denne undersøkelsen er å stille noen spørsmål om hva studentene erfarer av muligheter og begrensninger til å samtale med pasienter og pårørende. Resultater viser at det er behov for at samtalens vilkår innen helsesektoren blir belyst og styrket gjennom undervisning og forskning ved profesjonsutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Les hele artikkelen om undersøkelsen her.