← Gå tilbake

steinar-engeland-112658-unsplash

← Gå tilbake

Barneansvarliges rolle

Hva er barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser?
I denne studien ble ble atten personer som arbeidet som barneansvarlige på psykiatriske sykehus og distriktspsykiatriske sentre (DPS) valgt til å intervjues om sitt arbeid. De kom fra to ulike fylker.

I intervjuene var dette hovedspørsmålet:
 

Hvilken oppfatning har du av egen rolle knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser?


Ansvarlig for studien er Ann-Kjærsti Svalheim, Helsesøster Løten kommune, Master i psykisk helsearbeid, og Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark, Avdeling for Folkehelse. Artikkelen står i Nordisk tidsskrift for helseforskning. 

Hele artikkelen kan du lese her i pdf: http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3771