← Gå tilbake

pablo-heimplatz-275442-unsplash

← Gå tilbake

Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse

Når et familiemedlem har et rusproblem, påvirkes relasjoner, roller og fungering. Pårørende må finne måter de kan mestre situasjonen og ivareta egen helse på.
Forfattere: Tone Larsen Hoel og Amy Østertun Geirdal
 
Det kan være svært belastende og føre til psykiske helseplager å være pårørende til rusavhengige. Helsepersonell kan hjelpe pårørende med å finne strategier som ivaretar og bedrer deres psykiske helse.

Ved å anvende problem- og emosjonsfokuserte strategier kan pårørende lære å mestre utfordringene på en hensiktsmessig måte.

Les hele artikkelen her.