← Gå tilbake

1%20shutterstock_450844792

← Gå tilbake

Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid

Kunnskapsbasert familiearbeid er viktig for å forhindre tilbakefall hos personer som har vært syke lenge.
Sykepleier og forsker Liv Nilsen har funnet ut at både pasienter som opplever en psykose for første gang og familien har behov for opplæring og undervisning i hvordan sykdommen arter seg og hvordan den skal håndteres tidlig i sykdomsforløpet.

Her kan du lese om hennes doktorgradsarbeid:
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/nilsen-liv.html
https://www.duo.uio.no/handle/10852/28355