← Gå tilbake

0%20dennis-brendel-gb4KXbOFLlA-unsplash-1

← Gå tilbake

Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år

Denne studien retter søkelyset på de ulike behov og opplevelser pårørende til demente kan ha og ser nærmere på hvorfor det er slik.
Forfattere: Kirsten Thorsen og Anne Marie Mork Rokstad

Pårørende kan ha varierende opplevelse av kvalitet, individuell tilrettelegging og fleksibilitet i tjenestene til personer med demens og pårørende.

Studien «Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie», utforsker fem pårørendes erfaringer med kommunale tjenester gjennom to år, og viser hvordan pårørendes opplevelser av og behov for helse- og omsorgstjenester kan være ulike.

Behovene kan påvirkes av samspillet i familien, pårørendes egen helse og/eller ved at demenssykdommen forverrer seg.

God støtte og bekreftelse fra helsepersonell, venner og familie er viktige aspekter i omsorgsarbeidet til personer med demens og deres pårørende.

Les mer her.