← Gå tilbake

42%20home

← Gå tilbake

Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge

Er den fremskrevne demografiske utviklingen frem mot 2040 forenelig med de politiske ambisjonene om økt uformell omsorg.
Forfattere: Bodil H. Blix, Helge Stalsberg & Jill Marit Moholt
 
Hjelp fra pårørende og frivillige er ofte en forutsetning for at eldre personer med omfattende omsorgsbehov skal kunne bo i eget hjem.

Den samfunnsøkonomiske betydningen av pårørendeomsorg er stor, og beregninger viser at den samlede innsatsen fra pårørende er av samme omfang som innsatsen fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene.

Hensikten med denne artikkelen var å belyse om den fremskrevne demografiske utviklingen frem mot 2040 er forenlig med politiske ambisjoner om økt uformell omsorg.

Les mer her.