← Gå tilbake

jaimin-desai-90301-unsplash

← Gå tilbake

Eldre innvandrere og demens

Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.
Forfattere: Reidun Ingebretsen, Ragnhild Storstein Spilker og Mette Sagbakken.

Rapporten formidler erfaringer fra delprosjektet «Eldre innvandrere med demens og deres pårørende», som er ett av fem delprosjekter i et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt om helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

Deltakerne i prosjektet tydeliggjør behovet for kunnskap og kompetanse blant ansatte når det gjelder ulike holdninger til demens, familiens rolle og samarbeid mellom familie og offentlige tjenester.

Les hele rapporten her.