← Gå tilbake

james-sutton-201910

← Gå tilbake

Forskning på demens bør også omfatte pårørende

Innspill fra en sykepleier med 20 års erfaring fra arbeid med demenssyke om hvordan pårørende opplever besøk av sine nærmeste personer på et sykehjem.
Forfatter: Linda Sundbø

Når sykepleierne har god kjennskap til de følelsesmessige reaksjonene til pårørende av demenssyke, kan de gi bedre støtte og hjelp. Det er essensielt for sykepleieren å ha respekt for den relasjonen de pårørende har og har hatt med den syke, og ikke innta en dømmende holdning. For å kunne forstå de pårørendes reaksjoner overfor den syke, må sykepleieren kjenne til hvordan forholdet dem imellom har vært. 

Les hele artikkelen her.