← Gå tilbake

Omtale%2037%20begravelse

← Gå tilbake

Forventet dødsfall i hjemmet

Når en person dør i hjemmet, vil de etterlatte stå overfor utfordringer av emosjonell, praktisk, etisk og juridisk karakter.
Forfattere: Anne Marit Sand, Britt Viola Danielsen, Oddvar Førland, Eirik Abildsnes & Jan Henrik Rosland

Tittelen på denne studien er "Forventet dødsfall i hjemmet – en kvalitativ studie om samarbeid".

Når en person dør i hjemmet, er samhandlingen mellom etterlatte, helsepersonell og begravelsesbyrå viktig.

Formålet med denne studien er å belyse samarbeidet mellom helsepersonell og begravelsesbyrå like etter dødsfallet, der verdigheten til avdøde og etterlatte utfordres.

Studien tyder på at det eksisterer flere uklarheter i samarbeidet mellom begravelsesbyrå, hjemmesykepleie, fastlege og legevakt ved forventet hjemmedød.

Forsinkelser i legens syning av avdøde og utfylling av dødsmelding kan ha negative innvirkninger for pårørende og andre involverte yrkesgrupper.

Les mer her.