← Gå tilbake

siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash

← Gå tilbake

Har helsekunnskap hos pårørende sammenheng med pårørendebelastning, livskvalitet og tidsbruk på uformell omsorg for eldre med demens?

Kristin Häikiö
Helsetjenesteforskning (HØKH) - Akershus universitetssykehus
haikio@oslomet.no

Denise Cloutier
University of Victoria

Jorun Rugkåsa 

Helsetjenesteforskning (HØKH) - Akershus universitetssykehus

Hensikten med denne artikkelen var å beskrive nivået av Health literacy (HL) - helsekunnskap blant pårørende til eldre som lever med demens, og å undersøke om det er sammenhenger mellom helsekunnskap og: a) omsorgsbyrde, b) helserelatert livskvalitet, og c) tiden brukt på uformell omsorg. 

Health literacy er et konsept knyttet til befolkningens mulighet til å få tilgang til helsetjenester og dens evne forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å ta avgjørelser i hverdagen om helse. Økt kunnskap på dette området ville være meningsfullt for å utvikle en fullstendig forståelse av hvordan formelle tjenester kan støtte pårørende i deres rolle.  

Studien viser at pårørendestøtte kan øke health literacy, kan bidra til forbedret evne til å gi bærekraftig omsorg over tid, og minimere byrden pårørende noen ganger opplever. 

Les hele artikkelen her.
(Artikkelen er skrevet på engelsk)