← Gå tilbake

pelle-martin-474952-unsplash

← Gå tilbake

Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?

Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse pårørendes behov for omsorg i hjemmet når en som står dem nær.
Forfattere: Silje Nataporn Johansen & Maren Ødegaard Hvitmyhr

Oppgaven konkluderer med at sykepleiere i hjemmebasert palliasjon må se på pårørende som likeverdige samarbeidspartnere, samtidig som de er omsorgsmottakere med egne behov.

Les mer her.