← Gå tilbake

kate-williams-92906-unsplash

← Gå tilbake

Når en nærstående er døende

Dette er en artikkel der en forsker bruker sine egne erfaringer og tar dem inn i forskningsrommet.
Betty-Ann Solvoll, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, bruker erfaringer hun fikk da hun satt hos sin mor de siste dagene før moren døde. En viktig del av artikkelen handler om forholdet til helsepersonellet.

Artikkelen "Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende", står i Nordisk tidsskrift for helseforskning.

Les er her.