← Gå tilbake

39%20Mother

← Gå tilbake

Når ungdommen får diabetes type 1

«Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1» belyser hvilke behov som da oppstår hos de pårørende, her med fokus på mor.
Forfattere: Elena Albertini Früh, Nina Misvær og Sølvi Helseth
Når en ungdom blir diagnostisert med diabetes 1, har den behov for kunnskap, erfaring og ferdigheter for å lykkes. Samtidig er foreldre, venner og helsepersonell viktige støttespillere.

Slik diagnostisering er vanligvis et sjokk for foreldrene, og livssituasjonen til hele familien blir vesentlig påvirket. Foreldre har behov for støtte fra helsepersonell og veiledning om hvordan de best kan følge opp ungdommen.

Hensikten med denne studien er å beskrive mødres erfaringer med omsorg for ungdommer med nyoppdaget diabetes 1. Målet er å belyse hvilke behov foreldre har når ungdommen får denne kroniske sykdommen.

Les mer her.