← Gå tilbake

Skjermbilde%202020-12-09%20kl_%2022_40_41

← Gå tilbake

Ny guide for involvering av pårørende i kreftomsorgen

– Vår guide er et praktisk verktøy med forslag til hvordan vi bedre kan dra nytte av erfaringene til kreftpasienters nærmeste pårørende. Ledere og helsepersonell kan også bruke guiden til å reflektere over gjeldende praksis og diskutere mulige endringer på sin arbeidsplass.
Det sier Inger Johanne Bergerød, koordinator ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenester ved UiS og doktorgradsstipendiat ved Stavanger Universitetssykehus. I sitt doktorgradsprosjekt synliggjør hun pårørende som en viktig ressurs når det gjelder økt kvalitet og sikkerhet i kreftomsorgen på sykehus. Et mål er å veilede helsepersonell i involvering av de pårørende.

– Forskningen vår viser betydningen av å involvere pårørende mer systematisk i forbedring av tjenester og i klinisk praksis, men helsepersonell forteller at de mangler gode verktøy og metoder for å få dette til, fortsetter Bergerød.
 
Som en del av forskningen utviklet hun en guide for pårørendeinvolvering på sykehus sammen med et ekspertpanel bestående av representanter for pårørende, kreftsykepleiere og leger ved to norske sykehus.

Les mer om prosjektet her
Les hele studien her (på engelsk).