← Gå tilbake

kristina-flour-185592

← Gå tilbake

Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!

Studier som er gjort, viser at de pårørende er utsatt for alvorlige og langvarige påkjenninger. Mange utvikler fysiske og psykiske plager som følge av å være pårørende til en rusavhengig
Forfattere: Line Rapp Simonsen og Marianne Stalvik

Denne artikkelen kaster lys over noe av kompleksiteten i det å være pårørende, og viser at ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne møte de ulike behovene. Mer kunnskap og åpenhet samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende hjelpeapparat ser ut til å kunne være et viktig bidrag for at de pårørende skal få riktig hjelp.

Les hele artikkelen her.