← Gå tilbake

Uke%2033%20paarorende

← Gå tilbake

Pårørendes møte med pleiepersonell på sykehjem

Hvordan bedre forstå relasjonen mellom pårørende og pleiepersonell ved sykehjem? Dette har Betty-Ann Solvoll og Inger-Lise Røsok Wang sett nærmere på.
Forfattere: Betty-Ann Solvoll og Inger-Lise Røsok Wang

Denne studien viser at pårørendes møter med pleiepersonalet på sykehjem farges av pasientens situasjon. Det er behov for å forstå relasjonene mellom pårørende og pleiepersonellet bedre. Derfor granskes spørsmålet: Hva kjennetegner møtet mellom pårørende og pleiepersonell på sykehjem?

Møtene mellom pårørende og pleiepersonell reflekterer fasene som både pasient og pårørende gjennomlever. Hver fase representerer behov hos pårørende som pleiepersonalet må forholde seg til. Personalets bevissthet om de skiftende behovene kan bidra til å styrke relasjonen til de pårørende.

Les mer her.