← Gå tilbake

2%20shutterstock_272600351

← Gå tilbake

Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse

Seksuelt samliv er viktig. Men hva skjer med samlivet når mannen blir rammet av hjerneslag?
Det blir en ny situasjon sier kvinnene. Men dette er ikke et tema helseansatte tar opp, viser en undersøkelse som forskerne Gabriele Kitzmüller og Bente Ervik, ved UiT Artisk universitet, har foretatt.

Funnene i undersøkelsen er oppsummert i arikkelen "Female Spouses’ Perceptions of the Sexual Relationship with Stroke-Affected Partners".

Et sammendrag av artikkelen på engelsk samt informasjon om hvordan du kan kjøpe hele artikkelen finner du her: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11195-015-9404-x