← Gå tilbake

harlie-raethel-ouyjDk-KdfY-unsplash

← Gå tilbake

Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger

Intensivbehandling har lenge vært assosiert med risiko for nye eller økte helseskader som påvirker både pasienter og deres pårørende. Disse skadene kan få konsekvenser som strekker seg utover den akutte behandlingsfasen.
Forfattere: Moi AL, Storli SL, Gjengedal E, et al.

Forebyggende tiltak har gradvis blitt en integrert del av kritisk behandling, og i Norge er nasjonale anbefalinger for bruk av dagbøker for intensivhelsetjenesten blitt etablert.

Hensikten med denne studien er å undersøke forekomsten, innholdet i og bruken av dagbøker samt oppfølging i norske intensivavdelinger. Forfatterne konkluderer med at sykepleieoppfølging etter opphold på intensivavdelinger i Norge i hovedsak er en vanlig aktivitet, der bruk av dagbok og konsultasjoner tilbys pasienter og pårørende.

Det er i hovedsak intensivsykepleiere som tar initiativ til oppfølging uten at det er avsatt tid eller stillinger til denne oppfølgingen.


Les mer om studien her.
(Teksten er på engelsk.)