I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Eigersund kommune

Eigersund kommune mottok prisen Årets pårørendekommune 2020 for sitt strategiske arbeid med pårørende som gruppe og ressurs. Det var helse- omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen.
Det er fjerde året prisen for Årets pårørendekommune deles ut under den årlige Pårørendekonferansen i Sandnes, som dette året ble arrangert digitalt. Fra Eigersund kommune tok ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Ingunn Helland Nilsen, senterleder for Kjerjaneset bo- og servicesenter imot prisen og fikk med seg lykkeønskninger og takk fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.
 

Strategisk jobbing

«Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. De har også fått midler fra fylkesmannen til prosjektet «Samspill med pårørende», der Frivillighetssentralen og Frisklivsentralen er viktige medspillere», het det i juryens begrunnelse.

 

Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.


Inspirere og motivere

– Målet med prisen er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i Kommune-Norge, på tvers av diagnoser og demografiske forhold, sier Unn Birkeland, leder for konferansen og daglig leder ved Pårørendesenteret. I forbindelse med overrekkelsen benyttet Bent Høie anledningen til å si noen ord om regjeringens Pårørendestrategi der formålet er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon i samfunnet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien, understreket ministeren.


Systematisk og tverrfaglig

– Kåringen av Årets pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger, påpeker Unn Birkeland.

Juryen for Årets Pårørendekommune 2020 var:

  • Pårørendesenteret
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
  • Nettverk for pårørendeforskning
  • KS
  • Fjorårets vinner: Fredrikstad kommune
Logostripe%20A%CC%8AP%202020%20hvit
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut