I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Til refleksjon alene eller i grupper

Refleksjonseksempler

Her finner du eksempler som kan være utgangspunkt for refleksjon rundt ulike aspekter ved pårørendestøtte og ivaretakelse.

I helsetjenesten

Mer_pil
Helsepersonells ansvar for å følge opp pårørende
Mer_pil
Barnesamtaler i spesialisthelsetjenesten
Mer_pil
Hvordan støtte pårørende ved dramatiske hendelser?
Mer_pil
Pårørendes seksuelle helse
Mer_pil
Pårørendes risiko for å utsettes for vold
Mer_pil
Pårørendes belastning ved spillavhengighet
Mer_pil
Unge pårørende til noen med demens
Mer_pil
Journalføring av opplysninger fra pårørende
Mer_pil
Pårørendebelastning ved ADHD
Mer_pil
Å møte pårørendes krevende følelser
Mer_pil
Taushetsplikt i møte med pårørende
Mer_pil
Selvmord og møte med pårørende
Mer_pil
Selvskading og dialog med pårørende
Mer_pil
Hvordan møte pårørende i krise?

På skolen

Mer_pil
Hvordan identifiserer du barn som pårørende?
Mer_pil
Hvordan støtte barn som pårørende i skolen
Mer_pil
Tidlig oppdagelse av vold i nære relasjoner
Mer_pil
Når spillavhengighet påvirker familiens økonomi
Mer_pil
Å være ung pårørende til noen med demens kan gi mange utslag
Mer_pil
Gjør din BIT for barn som pårørende i skolen
Mer_pil
Når foreldre eller søsken tar selvmord
Mer_pil
Hvordan snakke om selvskading i skolen?

I arbeidslivet

Mer_pil
Når en kollega har det vanskelig
Mer_pil
Når en ansatt tar mange private telefoner i arbeidstiden
Mer_pil
Om kvinner som går ned i stilling
Mer_pil
Når en kollega opplever vold i hjemmet
Mer_pil
Hvordan bistå pårørende til noen med spillavhengighet?
Mer_pil
Å støtte pårørende til noen med ADHD
Mer_pil
Oppfølging av sykmeldte pårørende
Mer_pil
Hvordan skape et ivaretakende fellesskap ved selvmord og selvmordsforsøk?
Mer_pil
Når vi ikke er den beste versjonen av oss selv

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Velg interessefelt:
Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at mine personlige data lagres av Pårørendesenteret. Se vår personvernerklæring.