I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

For studenter

For alle studenter som skal inn i et arbeid med mennesker, er pårørendeperspektivet av betydning. Hvis dette er et tema du ønsker å ha fokus på i studieløpet ditt, kan du finne relevante kilder til kunnskap her.

På sidene du finner lenger nede vil det jevnlig komme forskning, boktips og aktueltsaker som kan være til inspirasjon for deg som ønsker å bidra med kunnskapsutvikling på feltet.
Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2
Pårørende finnes overalt

Ressurser for deg som er under utdanning

Her har vi samlet nyttige ressurser som stimulere til økt fokus på pårørendeperspektivet og kan gi økt trygghet i møte med pårørende.

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Gratis e-læringskurs
Mer_pil
Nyhetssaker for studenter
Nyhetssaker – for studenter
Mer_pil
Bokanbefalinger
Bokanbefalinger

Forskning

Inspirasjon for bachelor- og masterstudenter
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler

Erfaring

Erfaringsbasert kunnskap og informasjon
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Mer_pil
Min historie
Min historie
Bolge_bakgrunn_bunn_v2

Min faghistorie

Endeleg nokon som har tid til å lytta

Frå august 2022 blei retten til barnekoordinator nedfelt i lova. Barnekoordinatoren skal vera barnets og familiens talerøyr inn mot dei ulike hjelpetenestene. Og ikkje minst, koordinatoren er ein som har tid til å lytta til heile forteljinga. Dermed slepp ein å snakka på inn- og utpust i dei nøye tilmålte minutta ein vanlegvis blir tilgodesett med i helsevesenet.
Endeleg%20nokon%20som%20har%20tid
Endeleg%20nokon%20som%20har%20tid

Min faghistorie

Endeleg nokon som har tid til å lytta

Frå august 2022 blei retten til barnekoordinator nedfelt i lova. Barnekoordinatoren skal vera barnets og familiens talerøyr inn mot dei ulike hjelpetenestene. Og ikkje minst, koordinatoren er ein som har tid til å lytta til heile forteljinga. Dermed slepp ein å snakka på inn- og utpust i dei nøye tilmålte minutta ein vanlegvis blir tilgodesett med i helsevesenet.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Til fordypning

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Pårørendearbeid i akutte situasjoner

Screenshot%202024-01-04%20at%2013_40_13
Screenshot%202024-01-04%20at%2013_40_13

Filmbibliotek

Pårørendearbeid i akutte situasjoner