I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

I helsetjenesten

Hvordan kan du bidra til å fremme god involvering av og støtte til pårørende i din arbeidshverdag?
Mer_pil
Les mer
I helsetjenesten

På skolen

Pårørendearbeid i skolen eller barnehagen kan handle om å se og ivareta både elevene og foreldrene.
Mer_pil
Les mer
På skolen

I arbeidslivet

Har du pårørende på din arbeidsplass? Hvordan kan du bidra til at de kan fortsette å stå i arbeid?
Mer_pil
Les mer
I arbeidslivet

For studenter

Ressurser, forskning og gode tips for studenter som interesserer seg for pårørendeperspektivet.
Mer_pil
Les mer
For studenter

Omsorg som ytes av de pårørende omtales ofte som uformelt omsorgsarbeid, et arbeid som er estimert til å omfatte nesten samme størrelsesorden som utføres av de kommunale omsorgstjenestene målt i antall årsverk i Norge. 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende-og-sykepleier

Nyhetssaker

Å sjølv bli pårørande var ein vekkar for sjukepleiaren

Elin Bø Lunde er sjukepleiar og arbeider på sjukehus. Dei siste åra har faren vore alvorleg demenssjuk. Å vera både fagperson og pårørande, har vore ein augeopnar for sjukepleiaren. Ho ser dei pårørande ho møter i jobben sin på ein annan måte nå.
FuelBox

FuelBox – for fagfolk, om pårørende

Samtaler som setter fokus på pårørende

Den nasjonale pårørendeveilederen som kom i januar 2017 viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende. FuelBox «For fagfolk – om pårørende» skal engasjere og motivere oss til slik praksis.
FuelBox