I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

I helsetjenesten

Hvordan kan du bidra til å fremme god involvering av og støtte til pårørende i din arbeidshverdag?
Mer_pil
Les mer
I helsetjenesten

På skolen

Pårørendearbeid i skolen eller barnehagen kan handle om å se og ivareta både elevene og foreldrene.
Mer_pil
Les mer
På skolen

I arbeidslivet

Har du pårørende på din arbeidsplass? Hvordan kan du bidra til at de kan fortsette å stå i arbeid?
Mer_pil
Les mer
I arbeidslivet

For studenter

Ressurser, forskning og gode tips for studenter som interesserer seg for pårørendeperspektivet.
Mer_pil
Les mer
For studenter

Omsorg som ytes av de pårørende omtales ofte som uformelt omsorgsarbeid, et arbeid som er estimert til å omfatte nesten samme størrelsesorden som utføres av de kommunale omsorgstjenestene målt i antall årsverk i Norge. 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027
shutterstock_2157169755

Nyhetssaker

Gammel og klemt

Tidsklemma for pårørende med gamle foreldre skal løses. Men har vi egentlig råd? En ny studie sammenligner barns omsorg for gamle foreldre med småbarnsfasen. Tiden strekker ikke til, og flere tar ut sykemelding når det topper seg.
FuelBox

FuelBox – for fagfolk, om pårørende

Samtaler som setter fokus på pårørende

Den nasjonale pårørendeveilederen som kom i januar 2017 viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende. FuelBox «For fagfolk – om pårørende» skal engasjere og motivere oss til slik praksis.
FuelBox