I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Finn mer informasjon og ressurser

Fordypningstekster

Her finner du litt lengre tekster som går mer i dybden på utvalgte tema. Tekstene inneholder praktiske eksempler som skal gjøre det enklere å sette teori ut i praksis i din arbeidshverdag.

I helsetjenesten

Mer_pil
Pårørende og spilleavhengighet
Mer_pil
Vold i nære relasjoner
Mer_pil
Helsepersonells ansvar for oppfølging av pårørende
Mer_pil
Betydningen av barnesamtaler i spesialisthelsetjenesten
Mer_pil
Å ivareta både pårørende og taushetsplikten
Mer_pil
Å møte pårørendes komplekse følelser
Mer_pil
Pårørendestøtte ved dramatiske hendelser
Mer_pil
Når helsepersonell selv blir pårørende
Mer_pil
Pårørende og seksuell helse
Mer_pil
Unge pårørende ved demens
Mer_pil
Journalføring av opplysninger fra pårørende
Mer_pil
Hvordan støtte pårørende og etterlatte ved selvmord?
Mer_pil
Når noen utsetter seg for risiko eller påfører seg selv skade
Mer_pil
Gjør din BIT for pårørende
Mer_pil
Hvordan støtte pårørende til noen med ADHD?
Mer_pil
Spillavhengighet
Mer_pil
Hvilke plikter har egentlig de pårørende?
Mer_pil
Helsepersonells evne til perspektivtaking
Mer_pil
Kunnskap om pårørendes følelser og reaksjoner
Mer_pil
Kan det være mer enn én nærmeste pårørende
Mer_pil
Det viktige første møtet med pårørende
Mer_pil
Omsorg for omsorgsyter
Mer_pil
Hva må til for å motivere helsepersonell til å drive pårørendearbeid?

På skolen

Mer_pil
Når barn er pårørende
Mer_pil
Hvordan støtte pårørende til noen med ADHD?
Mer_pil
Hvordan identifiserer du barn og unge som er pårørende?
Mer_pil
Hvordan støtte barn som pårørende i skolen?
Mer_pil
Mistanke om vold i nære relasjoner
Mer_pil
Unge pårørende til mennesker med demens
Mer_pil
Barnehagens betydning når barn er pårørende
Mer_pil
Gjør din BIT for elever som pårørende
Mer_pil
Livet etter selvmord og selvmordsforsøk
Mer_pil
Skolen – en god plass å være

I arbeidslivet

Mer_pil
Å være pårørende i arbeidslivet
Mer_pil
Det finnes mange ulike typer vold
Mer_pil
Hvordan møter vi mennesker i sorg?
Mer_pil
Hva kan jeg gjøre når en kollega har det vanskelig?
Mer_pil
Når en pårørende tar mange private telefoner i arbeidstiden
Mer_pil
Pårørende påvirkes ved spilleavhengighet
Mer_pil
Om kvinner som velger å gå ned i stilling
Mer_pil
Kunnskap om pårørendes følelser og reaksjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Velg interessefelt:
Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at mine personlige data lagres av Pårørendesenteret. Se vår personvernerklæring.