I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Sandnes er Årets pårørendekommune 2023

Prisen «Årets pårørendekommune» ble tildelt Sandnes under årets digitale Pårørendekonferanse, og det var komiker og «pårørendeambassadør» Else Kåss Furuseth som sammen med Pårørendesenterets Unn Birkeland overrakte prisen.
A%CC%8Arets%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune%202023
Foto: Kristin Lindanger Lyse, Pårørendesenteret
Stanley Wirak (Ap), som er mangeårig ordfører i Sandnes kommune og som de siste årene har kunnet ta imot flere utmerkelser og priser på vegne av kommunen, tok også imot denne prisen, sammen med direktør for helse og velferd, Elin Selvikvåg.
 

Å bry seg

– Det viktigste er at mange bryr seg. Gjennom livet blir vi alle pårørende en eller annen gang. Å vite at noen ser situasjonen og tilbyr hjelp og støtte, er noe av det aller viktigste, sa Sandnes-ordføreren.
 
Ifølge juryen utmerker Sandnes kommune seg gjennom et langvarig og systematisk pårørendearbeid som ivaretar flere alders- og diagnosegrupper. De har den siste tiden også jobbet systematisk med pårørende til psykisk syke, et arbeid som begynner å bære frukter.
 

Pårørendeinvolvering

Mens flere kommuner enda ikke har fått på plass en pårørendestrategi, lanserte Sandnes sin allerede i 2017. 
 
– Konkrete planer og gode nettsider, som gjør at pårørende vet hvor de kan henvende seg, samt en tilrettelegging av tjenestene slik at vi, som helsepersonell, kan finne fram til hva som er viktigst for den enkelte, er viktig for oss, påpeker Elin Selvikvåg.
 
Sandnes kommune har vært opptatt av å involvere pårørende i sitt planarbeid og spurt dem til råds, noe som har vært betydningsfullt.
 

Prisen forplikter

– Framover nå blir det bare enda viktigere for oss å fortsette utviklingen av tjenestene slik at innbyggerne virkelig opplever at vi er en medspiller i alle livets faser, oppsummerte ordføreren som var enig med prisutdeler Unn Birkeland i at denne utmerkelsen forplikter.  
 
Det kom i år inn 47 nominasjoner fordelt på 29 kommuner. Prisvinneren får 10.000 kroner som skal brukes til kompetanseheving. I tillegg kommer et spesiallaget kunstverk av Stanley Stornes. Juryen for Årets pårørendekommune 2023 har vært: Nasjonalforeningen for folkehelsen, LPP, Veiledningssenteret Nord-Norge, KS, Fagforbundet, Kristiansand kommune (fjorårets vinner), nettverk for pårørendeforskning og Pårørendesenteret.

Hva er Årets Pårørendekommune?

​Prisen for Årets Pårørendekommune ble første gang delt ut i 2017. Etter den tid har Pårørendesenteret og en sammensatt jury hvert år kåret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. 

Godt pårørendearbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av befolkningsmengde og -sammensetning. Små kommuner har like god mulighet til å vinne som store. Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for godt pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende punkter:
  • Har gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og god holdning til pårørende – og da både voksne og barn som pårørende.
  • Har gode forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende.
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.

Prisen deles ut under Pårørendekonferansen i september hvert år og består av en sjekk på 10.000 kroner og et kunstverk.
Logostripe%20A%CC%8AP%202022%20hvit
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut