I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. november 2017

Ålesund er kåret til Årets Pårørendekommune

Ålesund gikk av med seieren da prisen Årets Pårørendekommune skulle deles ut for første gang.
Ålesund er kåret til Årets Pårørendekommune
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Helseminister Bent Høie delte ut prisen til Ålesund under konferansen om «Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak».

Ålesund fikk prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Kommunen har over flere år bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende, uavhengig av diagnose på den som er rammet.

Det er en bredt sammensatt jury som har kåret Ålesund som Årets Pårørendekommune. Publikum ble oppfordret til å komme med nominasjoner. Nærmere 90 forslag kom inn.
 
– Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sier daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Siden 2012 har Ålesund kommune jobbet strategisk med barn som pårørendeutfordringene. – Samhandling og koordinering er viktige elementer i dette arbeidet. Det handler om å bryte ned siloer mellom etatene og avdelingene, sier rådgiver Lisbeth Dorthea Slyngstad i rådmannens stab til organisasjonen BarnsBeste.

Selv er hun utdannet barnevernspedagog og har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i bydel St. Hanshaugen i Oslo før hun i 2009 kom tilbake til hjembyen Ålesund. Nå sitter hun i rådmannens stab. Dermed blir pårørendearbeidet forankret opp mot ledelsen i kommunen.
 

Noen må være
pådriver.


– Erfaringen fra arbeidet er at noen må holde tak i det og være pådriver og motivator. Så må vi tenke langsiktig og kontinuerlig bygge kompetanse. Det er også en forutsetning at en har forankret dette arbeidet i ledelsen, påpeker Slyngstad.

I juryen satt Pårørendesenteret, som holder til i Stavanger, BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Napha – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, PIO – Pårørendesenteret i Oslo, NK LMH – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge og Pårørendealliansen.

Intensjonen er at dette skal bli en årlig kåring. I tillegg til heder og ære får «Årets pårørendekommune» et kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir, samt 10.000 kroner som kommunen skal bruke på ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant sine ansatte.
 
– Vi håper prisen blir en motivasjon, ikke bare for den kommunen som får prisen, men også andre kommuner til å yte mer for pårørende, sier Birkeland.
 

Sammen med Ålesund var også Oslo, Stavanger og Gjøvik med i finalesjiktet

– I Oslo fant vi mange gode opplæringstilbud samt et unikt samarbeid mellom kommunen og en pårørendeorganisasjon i driften av et pårørendesenter. I Stavanger fant vi gode eksempler på god dialog og samarbeid med pårørende, og i Gjøvik kommune fant vi flere kreative og nytenkende tilbud. Blant annet har Gjøvik kommune en veldig god og informativ nettside om pårørendeaktivitetene, opplyser Birkeland.
 

Kontaktinfo:

Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret, tlf. 959 88 724, e-post: ub@parorendesenteret.no
Kristin Trane, fagrådgiver NAPHA, tlf. 913 18 011, e-post: kristin.a.r.trane@napha.no
Gunder Christophersen, webredaktør BarnsBeste, tlf. 476 54 469, e-post: gunder.christophersen@sshf.no
 

Kontaktperson i Ålesund:

Lisbeth Slyngstad, rådgiver psykisk helse, Team helse og omsorg, tlf. 480 67 280, e-post lisbeth.slyngstad@alesund.kommune.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut