I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
08. mai 2024

Ålesund – et eksempel til etterfølgelse

Da prisen Årets pårørendekommune skulle deles ut for første gang i 2017, gikk Ålesund av med seieren. Kommunen holder koken sju år etter med pårørendekoordinator i hel stilling og en nylig oppgradert diagnoseuavhengig pårørendestrategi.
Ålesund – et eksempel til etterfølgelse
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
– Prisen forplikter og den skapte entusiasme. Så selv nå, i tider med stram økonomi, klarer Ålesund å prioritere dette viktige arbeidet, sier pårørendeentusiast, Merete Brungot Kløvning, som i fem år har vært kommunens pårørendekoordinator.

– Det ligger en viktig anerkjennelse i at det utarbeides en egen strategi og at kommunen har en egen koordinator, understreker hun.

 

Stort og utbredt tilbud

Ålesund fikk prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende og fordi det over flere år er bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende. Blant annet har kommunen helt siden 2012 jobbet strategisk med utfordringene barn som pårørende møter.

– Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet helt opp i rådmannens stab, dette gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sa daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland, da Ålesund fikk prisen.
 

Prisen forplikter og den skapte entusiasme. Så selv nå, i tider med stram økonomi, klarer Ålesund å prioritere dette viktige arbeidet.

 

Koordinator i spagaten

Meretes stilling som koordinator omfatter alt fra støttesamtaler og veiledning for enkeltpersoner, til undervisning og kursvirksomhet. Forespørslene om undervisning kommer fra skoler, sykehus og helse- og undervisningsinstitusjoner. Hun arrangerer, i samarbeid med kolleger, to faste kurs to ganger i året; «Mestringskurs for pasienter og pårørende» og «Etterlatte-kurs». I tillegg leder hun ressursgruppen «Barn som pårørende».

– Jeg er også med i en arbeidsgruppe som har ansvar for en digital fagtime for alt helsepersonell i kommunen. Den arrangeres hver fjerde uke og pårørendeperspektivet er ofte på dagsorden, forteller Merete som elsker jobben sin, men innrømmer at hun ofte står i spagat mellom alle oppgavene.

– Jeg liker det! Spennet i arbeidsoppgaver gjør jobben både utfordrende og fin.
 
På spørsmål om hva hun vil råde andre kommuner til, svarer hun: – Opprett en fri koordinatorstilling. Da kan en tenke fristilt og systematisk på tvers av avdelinger i kommunen. Samhandling og koordinering er viktig og noen må ha ansvar for å holde tak i arbeidet og være pådriver og motivator, framhever Merete.
 
Har du kjennskap til en kommune som fortjener å bli Årets pårørendekommune?
nominer en kommune her
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut