I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. januar 2019

– Flere pårørende bør søke om pasientskadeerstatning

Rekordsummen 1014 millioner kroner ble utbetalt i erstatninger til pasienter og pårørende i 2018. Norsk pasientskadeerstatning tror likevel at pårørende ikke har nok informasjon om hva de kan søke erstatning om.
– Flere pårørende bør søke om pasientskadeerstatning
Ellipse%2035
1561456971811
Tekst:

​Gunder Christophersen

Journalist
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nylig lansert en digital tjeneste hvor man ved å svare på noen enkle spørsmål kan finne ut om man har krav på erstatning.  

Kommunikasjonsrådgiver i NPE, Torill Svoldal Stæhr, påpeker at vilkåret for å få erstatning fra NPE er at skaden skyldes svikt i behandlingen. Det er også en forskjell om skaden har ført til et dødsfall eller om pasienten overlever. 
 

Erstatning til etterlatte ved dødsfall 

– Vi ser at når det gjelder erstatning til etterlatte ved dødsfall, er eldre underrepresentert med saker hos oss. Det er derfor grunn til å tro at flere pårørende til eldre bør vurdere å søke erstatning for de utgiftene de harhatt som følge av pasientskaden. Hvis noen dør på grunn av en pasientskade, vil vi dekke vanlige utgifter til begravelse og andre rimelige utgifter i forbindelse med dødsfallet. Typiske utgifter er til begravelsesbyrå, gravstein og minnestund, sier Svoldal Stæhr.  

bilde i tekst2 – Erstatningen skal også dekke et eventuelt tap av forsørger, for eksempel til ektefelle, samboer og barn. Det vil si tapet av avdødes økonomiske bidrag til familien, og innsats i form av arbeid og omsorg i hjemmet, i en omstillingsperiode. Erstatningen gis for en begrenset periode, fordi etterlatte har plikt til å forsørge seg selv etter hvert, opplyser Svoldal Stæhr. 
 
Svulst og kreftsykdommer utgjør rundt en tredjedel av sakene hvor etterlatte har fått erstatning de siste ti årene. Dette gjelder både i antall saker og i utbetalt erstatningssum.  


Erstatning til pårørende i pleiesituasjon 
I mange tilfeller lever pasienten videre, men med skader som gjør at han eller hun trenger pleie i hjemmet. Erstatningen vil gå til den som er skadet, ikke direkte til pårørende, selv om de ofte er den som pleier.  

– Erstatningen skal dekke utgifter til pleie i hjemmet, utover det som kommunen stiller opp med. Dette kan være utgifter som beregnes over flere år, opplyser Svoldal Stæhr. 

Kommunale ytelser kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie, institusjonsplass, støttekontakt eller andre ytelser.  
 

Erstatning til pårørende eller etterlatte, som har fått egen skade 

Hovedregelen er at det kun er pasienten som har rett til erstatning. I sjeldne tilfeller vil NPE likevel i en kort periode kunne dekke et tap som andre har hatt. Hvis noen har fått egen skade som følge av pasientskaden, vil de i enkelte tilfeller kunne ha rett til erstatning. Et slikt tilfelle kan være om en pasient er smittet under en sykehusbehandling og deretter smitter sin ektefelle. Et annet eksempel kan være at en pasient dør på en svært dramatisk måte og dette fører til at en nær pårørende får en traumatisk og alvorlig skade.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut