I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
17. februar 2022

– Godt å kunne vise til Pårørendesenteret.no

– Vi fant hverandre tidlig, og min opplevelse er at vi har vokst i samme retning i løpet av de fem årene som er gått siden vi ble etablert og Pårørendesenteret.no lansert, sier daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland.
– Godt å kunne vise til Pårørendesenteret.no
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Foto: Torbjørn Tandberg

Pårørendealliansen, som er en frittstående paraplyorganisasjon, arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper og har siden de åpnet for medlemskap i 2018 nå 34 medlemsorganisasjoner, deriblant Pårørendesenteret. 


Alt på ett sted

– Vi jobber nasjonalpolitisk og strategisk. Når pårørende eller helsepersonell kontakter oss, er det fint å kunne vise dem til Pårørendesenteret sine nettsteder der pårørende blant annet kan finne tilbud i sin kommune og helsepersonell søke opp lover og regler, sier hun.
 
Pårørendesenteret var tidlig ute med å tilby alt på ett sted, noe Vatland mener har vært viktig både for pårørende og helsepersonell.
 
– Pårørendesenteret.no tilpasset seg tidsånden og var tidlig ute. At de også tilbyr opplæring til helsepersonell via nettsiden Pårørendeprogrammet.no, er viktig, for dette er mangelvare, påpeker hun.
 
Vatland framhever også Pårørendesenteret som en kompetansesamler og løfter fram stiftelsens rolle som pådriver i etableringen av nettverk for pårørendeforskning. 


En stein i skoen

Når det gjelder rollen til organisasjonen hun selv leder, sier hun:

– Pårørendealliansen skal være en politisk stein i skoen, en pådriver som følger med og følger opp. De to første årene var vi opptatt av kunnskapsinnhenting, og i 2017, under Arendalsuka, ble det tydelig for oss at vi trengte en nasjonal pårørendestrategi.
 

Folk sliter seg ut, noe som ikke minst har kommet
tydeligere fram nå under koronapandemien. 


Denne kom tre år senere. I desember 2020 la regjeringen Solberg fram sin nasjonale pårørendestrategi.
 
– Strategien setter fokus på ulike tiltak og har også en handlingsplan, men den inneholder ikke det Stoltenberg 2-regjeringen lovet i sin Stortingsmelding av 2012, nemlig en tilnærming til velferdspermisjoner for pårørende, påpeker Vatland. For Pårørendealliansen er dette en av de viktigste sakene framover.  


Permisjonsordning for pårørende

– Pårørende mellom 30 og 70 år, som skal kombinere pårørenderollen med et arbeidsliv der man ikke bare skal stå lengre i jobb, men der også deltidsarbeid er «fy-fy», trenger dekkede permisjonsordninger for personer over 18 år. Politikerne tror at dette vil koste mye, men samfunnet betaler jo allerede for dette i form av sykemeldinger, uhelse og at pårørende faller ut av arbeidslivet, fastslår Vatland, som også etterlyser et mer formalisert samarbeid mellom helsevesen, pasient og pårørende.
 
– Folk sliter seg ut, noe som ikke minst har kommet tydeligere fram nå under koronapandemien. Mange pårørende får ingen kontaktperson og blir heller ikke kontaktet. Vi mener at helsevesenet bør se til skolen og deres samarbeidsform med foreldrene. Dette kan være et godt utgangspunkt, for noe må gjøres! 


Styrker laget

Anita Vatland har jobbet i tospann med Anne-Grethe Terjesen helt siden etableringen av Pårørendealliansen i 2016. I februar styrker de laget med en tredje person:
 
– Jeg håper at vi framover skal få til et bredere alliansearbeid med medlemsorganisasjonene våre og jobbe mer aktivt sammen med dem. Det er i alle fall et mål, for her er det helt klart synergier å hente.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut