I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. september 2020

– Pårørendestrategien kommer før jul

Det lovet helse- og omsorgsminister Bent Høie pårørende, fagfolk og forskere under den nasjonale Pårørendekonferansen 23. september. Ministeren benyttet samtidig anledningen til å takke pårørende og fagmiljøer for engasjement og innspill i forbindelse med strategiarbeidet.
– Pårørendestrategien kommer før jul
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Pårørende har kommet med til sammen rundt 400 innspill til den nye pårørendestrategien med tilhørende handlingsplan, sa minister Høie som også gikk ett år tilbake i tid:
 

Nytt løfte

– Under fjorårets Pårørendekonferanse ga jeg dere et løfte som ikke ble holdt. Jeg lovet dere en pårørendestrategi i julegave. Den fikk dere imidlertid ikke. I sluttspurten bestemte vi oss for å utsette arbeidet slik at vi kunne gjøre det enda bedre, sa Høie til konferansen. Denne erfaringen hindret ham likevel ikke i å gi et nytt løfte:

– Før jul kommer den nye pårørendestrategien med innbakt handlingsplan, fastslo ministeren som sammenfattet strategiinnspillene fra pårørende i tre hovedbolker.
 

Viktig for pårørende

– Det aller viktigste anliggende for de pårørende synes å være at den eller de de er pårørende for blir godt ivaretatt og får god behandling.
 
Et annet viktig punkt er ifølge flere av innspillene som regjeringen har fått i forbindelse med strategiarbeidet, de pårørendes behov for informasjon og veiledning.
 

Etterlyser koordinator

– Mange uttrykker et ønske om i større grad å bli møtt med empati og respekt. Å være pårørende til mennesker med behov for flere tjenester, er tidkrevende. Flere pårørende etterlyser en koordinator og uttrykker blant annet behov for enklere søknadsrutiner, fortalte helse- og omsorgsministeren.

Barn som pårørende er også et aspekt som går igjen i innspillene til den nye pårørendestrategien. Mange har for mye ansvar.
 

Anerkjenner pårørendes innsats

– Vi får høre at barn ikke blir fulgt godt nok opp av helse- og omsorgstjenesten og at de må bruke mye tid på praktisk arbeid hjemme. Mange pårørende uttrykker også at de har behov for økonomisk rådgivning og at de har behov for hjelp til å finne fram til gode tjenester, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie som avsluttet sitt innlegg til Pårørendekonferansen med følgende hilsen:

– Jeg og regjeringen vil i dag anerkjenne pårørendes innsats og rolle. Vi jobber for at dere skal ha egne og gode liv.

Mer om regjeringens pårørendestrategi kan du lese her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut