I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. mars 2022

«Visste ikke at det kunne være så enkelt...»

– Lærere og førskolelærere er positivt overrasket over hvor enkelt det går an å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep ved hjelp av undervisningsopplegget «Kroppen min eier jeg», sier Elin Halleland i Redd Barna.
«Visste ikke at det kunne være så enkelt...»
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
«Kroppen min eier jeg» er animasjonsfilmer og tilhørende materiell for undervisning både i skole og barnehage, produsert av Redd Barna i samarbeid med NRK Super og Bivrost Film.
 
Elin Halleland har et spesielt ansvar for temaområdet vold og seksuelle overgrep i Redd Barna og har også vært prosjektleder for «Kroppen min eier jeg»-materiellet til barnehager.
 

Finn ditt språk

– Vi har vært i kontakt med flere lærere og helsesykepleiere som har brukt materiellet og fått mange fine tilbakemeldinger av typen «Vi visste ikke at det kunne være så enkelt...», «Dette funker.» «Ting trenger ikke alltid å være så avansert. Det var egentlig bare å gjøre det.», oppsummerer hun.
 
Samtidig understreker hun at mange ansatte i skoler og barnehager vegrer seg for å snakke med barn om seksualitet og seksuelle overgrep, noe hun forstår.
 
– Jeg måtte gå noen runder med meg selv da jeg begynte å ta materiellet i bruk. Det var noe med ordene – som vestlending måtte jeg bruke litt tid på å finne min måte å formulere meg på. Og så må man rett og slett bare øve, er hennes oppfordring.
 

«Helt greit»

Halleland jobbet selv som helsesykepleier på en barneskole i Oslo før hun begynte i Redd Barna.
 
– Jeg hadde først bare «Kroppen min eier jeg»-materiellet liggende på pulten i håp om at gutter og jenter som kom innom helsesykepleierkontoret, ville bli nysgjerrige og stille spørsmål, sier hun.
 
På den måten fikk hun prøvd seg i mindre skala før hun tok opplegget ut i full klasse.
 
– Jeg ble veldig positivt overrasket over responsen fra elevene. Mange fortalte at de opplevde dette både som lærerikt, morsomt og interessant. For andre var det «helt greit», altså mer som et tema på lik linje med alle andre tema de lærer om på skolen. Jeg tror nok at vi voksne ofte tenker større og vanskeligere om disse tingene enn barna – vi må rett og slett jobbe med barrierene våre.


Det var noe med ordene –
som vestlending måtte jeg bruke litt tid
på å finne min måte å formulere meg på.

 

Grensesetting

– Hvorfor er det så viktig å snakke om seksualitet og seksuelle overgrep til barn helt ned i barnehagealder?
 
– Fordi barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep sier at de ikke visste at dette ikke var lov. De tror at det er deres skyld. De blir utsatt for trusler og vet ikke at det finnes hjelp eller hvordan hjelpen ser ut. Å lære barna om hva som er rett og galt, gjør at det kan bli lettere å si fra, kommer det kjapt.
 

Halleland mener at barn og unge kan få nytte av undervisningen også på andre måter:

 
– At de får kunnskap om at de selv bestemmer over egen kropp og at det er lov å si nei når noe ikke oppleves greit, vil også gjøre det lettere å respektere andres grenser, sier hun.
 
Rent konkret vet hun at «Kroppen min eier jeg»-filmene har bidratt til at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep har turt å si ifra og fått hjelp.
 

Å få barna i tale

Selv så Elin Halleland først «Kroppen min eier jeg»-filmene på NRK Super sammen med barna sine som da var tre og seks.
 
– Jeg er glad for at mine barn har fått anledning til å snakke med trygge voksne om grenser og seksuelle overgrep, og det er kjempebra at NRK valgte å sette temaet på dagsorden. I Redd barna ønsker vi at alle barn skal få muligheten til å lære om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Derfor må det tas opp på alle skoler og i alle barnehager uansett hvem man er eller hvor man bor, sier Elin Halleland som er opptatt av at temaet må inn på systemnivå i hele Norge.
 
– Å jobbe med forebygging av vold og overgrep, kan ikke baseres på enkeltindivider og ildsjeler. Ressurser må settes av slik at alle som jobber med barn og unge har kunnskap og kompetanse til å snakke med dem om detted. De trenger også å vite hva de skal gjøre hvis de er bekymret for et barn, sier hun.
 

Fri benyttelse

«Kroppen min eier jeg» kan brukes for å dekke kunnskapsmål i skolen. Opplegget svarer også til krav i rammeplanen for barnehager.
 
– Det er fritt fram å bruke både filmer og undervisningsmateriell som ligger lett tilgjengelig på nettsidene våre, oppfordrer Elin Halleland.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut