I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. februar 2024

10 gode grunnregler for bruker- og pårørendemedvirkning

For å skape god medvirkning må mye være på plass. Sammen med Statsforvalteren i Rogaland har vi utarbeidet 10 grunnregler for medvirkning. Reglene er universelle og kan brukes på alle medvirkningsområder, selv om de ble laget spesielt for feltet rus og psykisk helse.
10 gode grunnregler for bruker- og pårørendemedvirkning
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef

Hvordan kan vi møte andre mennesker på en god og respektfull måte?

  1. Møt bruker og pårørende med respekt og vilje til å lytte
  2. Sett av god nok tid til å drøfte for å finne løsninger
  3. Ta bekymringer og erfaringer på alvor – de er opplevd
  4. Avklar tidlig hva som er avgrensinger ift. taushetsplikt, og hva som kan snakkes om
  5. Sikre tverrfaglig deltakelse i tidlig fase der det er nødvendig
  6. Sikre at hele familieperspektivet er ivaretatt
  7. Trekk inn ressurser som kan bidra der klimaet mangler vilje eller tillit
  8. Gi tilbakemelding på hva som er gjort eller planlagt gjort
  9. Sjekk at tilbakemeldinger er mottatt og om det krever ny oppfølging
  10. Tilby arenaer for erfaringsutveksling eller informasjon/rådgivning/påfyll

Workshopen «Medvirkning – ka e problemet» der grunnreglene ble utarbeidet, ble arrangert i oktober 2023. Bakgrunnen var at Statsforvalteren i Rogaland i 2022 etablerte et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme tiltak som kan bidra til økt bruker- og pårørendeaktivitet innenfor området psykisk helse og rus i Rogaland.
 
På oppdrag fra nettverket ble konferansen arrangert for første gang i fjor høst.

Målgruppen for konferansen er bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten og regionale kompetansesentre.

Du finner grunnreglene på nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut