I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. desember 2019

400.000 fra Gjensidigestiftelsen til UngePårørende.no

– Vi fikk alt vi søkte om og mange lovord om vårt nye tilbud til barn og unge. Gjensidigestiftelsen hadde tydeligvis tatt en grundig gjennomgang av UngePårørende.no i forkant av tildelingen.
400.000 fra Gjensidigestiftelsen til UngePårørende.no
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland, er godt fornøyd og svært takknemlig over tildelingen på hele 400.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til deres nye nettsatsing UngePårørende.no. Det var Pårørendesenterets Kjersti Ringheim Vestbø (t.v. i bildet) som tok imot gaven på vegne av Pårørendesenteret kort tid før jul.
 

Vil forhindre utenforskap

– Denne tildelingen gir oss muligheten til å gjennomføre satsingen vi har lagt opp til neste år, fastslår Birkeland og forteller at de ønsker å videreutvikle nettilbudet med flere aktuelle saker og temaer både i form av filmer og tekster.
 

Et viktig mål for oss er å hindre at unge pårørende utvikler sykdom eller uønsket adferd som følge av svikt i foresattes helsetilstand eller omsorgsevne.


Nettstedet UngePårørende ble lansert i starten av november i år og er både nytt og enestående i sitt slag her til lands. Ensomhet og sorg kommer ofte som følge av rollen som pårørende, noe som igjen kan føre til utenforskap. Med det nye nettilbudet ønsker Pårørendesenteret å bidra til at flere barn og unge som pårørende skal kunne finne hjelp og støtte i hverdagen.
 

Flere muligheter

– Barna vi ønsker å nå kommer fra hjem der foreldrene på grunn av sykdom eller andre utfordringer har svekket foreldrekapasitet. Mange har store utfordringer med tanke på egen identitet og bekreftelse av egenverdi. Et viktig mål for oss er å hindre at unge pårørende utvikler sykdom eller uønsket adferd som følge av svikt i foresattes helsetilstand eller omsorgsevne, understreker Birkeland.
 
Hun legger til at pårørenderollen innebærer belastninger og tap man ofte ikke er bevisst på.
 

Konkret hjelp

UngePårørende.no benytter ulike virkemidler for å nå inn til så mange som mulig. Her belyses viktige temaer tilpasset ulike aldersgrupper, og her kan barn og unge pårørende ta kontakt enten ved å skrive om sine utfordringer og spørsmål, chatte eller ringe Hjelpetelefonen.
 
– Vi utvikler et eget system med innloggingsfunksjon som benytter seg av kodeord for å sikre anonymitet og direkte kommunikasjon med brukerne, oppgir Birkeland.

Bli kjent med det nye nettstedet her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut